Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Από 16.000 Συνεταίρους που είχε στις Γενικές Συνελεύσεις παρευρίσκοντο μόνο 50 ...τα δικά τους παιδιά...