Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Η Τράπεζα υπό εκκαθάριση, 18/03/2012
Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας
(Εν εκκαθαρίσει Αστικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός)


Ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός Τεχνοεργατών Λαμίας 
που τον ίδρυσαν οι παππούδες για εμάς, αλλά δυστυχώς 
μερικοί απατεώνες τον μετέτρεψαν σε "Συμμορία Κολλητών" 
για να ενθυλακώσουν τεράστια ποσά. 
Και έτσι ήλθε ο Πετράκογλου... 

 Ιδού

 

Με βάση την  υπ’ αριθμ. 34/18-3-2012 θέμα απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 790/19-3-2012), ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του Πιστ. Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ» και τέθηκε το ανωτέρω Πιστωτικό Ίδρυμα σε ειδική εκκαθάριση. 
 
Η εκκαθάριση πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 68 του ν. 3601/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 21/2/4.11.2011 της ΕΠΑΘ – Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, οι οποίες εφαρμόζονται συμπληρωματικές και στο μέτρο που δεν αντίκεινται στα ανωτέρω νομοθετήματα.