Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

ΑΙΤΗΣΗ, 3 Ιουνίου 2014Προς τον κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικείου Λαμίας

δια της κ. Πταισματοδίκου Λαμίας 

ΑΙΤΗΣΗ
Κωνσταντίνου Γ. Δημητρακόπουλου, κατοίκου Λαμίας, οδός Καποδιστρίου 12.

-----------------------

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα

Η Πταισματοδίκης Λαμίας κ. Ελένη Παππά, ενεργώντας προκαταρκτική εξέταση στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. Α-2012 ΕΓΧ.3292 παραγγελίας του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λαμίας, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 183 επ. Κ.Ποιν.Δ. περί πραγματογνωμοσύνης,