Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Προς τον Εισαγγελέα Λαμίας Κον Νικήτα Θεολογίτη, 24 Ιουλίου 2014                                                                

ΠΡΟΣ

Τον  Κύριο  Εισαγγελέα  Πλημμελειοδικών  Λαμίας, Κον Νικήτα  Θεολογίτη.

ΑΙΤΗΣΗ
Κωνσταντίνου Γ.  Δημητρακόπουλου, κατοίκου  Λαμίας  (οδός  Καποδιστρίου  αριθμός  12 ).
                                                                                                  Λαμία  24 Ιουλίου 2014
Κύριε  Εισαγγελέα,
                             στις  2  Δεκεμβρίου  2010  υπέβαλα  κατά  των  υπαλλήλων  του  Τμήματος  Εμπλοκών  και  Καθυστερήσεων  της  Συνεταιριστικής  Τράπεζας  Λαμίας, όπως  και   κατά  παντός  άλλου  υπευθύνου  που  θα  προέκυπτε  από  την  ανάκριση, Μήνυση  για  παράβαση  καθήκοντος με αριθμό δικογραφίας ΑΒΜ Α2010 ΕΓΧ / 2064.