Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Επιβάλλεται η γρήγορη πολιτική καταπολέμηση της διαφθοράς:Επιβάλλεται η γρήγορη πολιτική καταπολέμηση της διαφθοράς:

1)  Να κόψουν τα κεφάλια της Ύδρας της διαφθοράς.

2)  Να τσακίσουν τη διαπλοκή.

3)  Να φορολογήσουν τον πλούτο.

4)  Να μεταμορφώσουν τη Δικαιοσύνη και το Κράτος.