Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Προς τη νέα Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Προς τη νέα Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
 Κυρία Ξένη Δημητρίου για τη μη απόδοση πλήρης, έγκυρης και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας σύμφωνα με το Σύνταγμα και την κείμενη Νομοθεσία 

ΘΕΜΑ: Η Κακοδιοίκηση & η κακοδιαχείριση στη Συνεταιριστική 
Τράπεζα Λαμίας.
 
Α. Ενημέρωση –Ιστορικ
Η νέα Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Κυρία Ξένη Δημητρίου
 
1) Η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας ιδρύθηκε το 1900 και οδηγήθηκε με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος σε εκκαθάριση λόγω δυσλειτουργίας της.     
    2)      Η παραπάνω κατάσταση προήλθε λόγω κακοδιοίκησης  – κακοδιαχείρησης – κατασπατάλησης  και λοιπά  των χρημάτων των κ.κ. Μετόχων - Συνεταίρων
    3)     Τα ανωτέρω έχουν διαπιστωθεί από Πόρισμα του Σ.Δ.Ο,Ε Λαμίας, έκθεση Τραπέζης Ελλάδος και άλλες πολλές παρεμβάσεις αρμοδίων αρχών.
    4)     Για την προστασία των δικαιωμάτων των κ.κ. Συνεταίρων έχουμε απευθυνθεί α) Στις μέχρι τώρα Διοικήσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας, β) Προς την εποπτεύουσα Τράπεζα της Ελλάδος, γ) Προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. 


Β. Παρούσα κατάσταση.
1) Η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας είναι υπό εκκαθάριση.
2) Οι Μέτοχοι –Συνεταίροι βιώνουμε ένα συνεχές μαρτύριο και
3) Οι Αρμόδιες δικαστικές Αρχές στις οποίες έχουμε ζητήσει την προστασία των έννομων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας από το έτος 2000 έως και σήμερα δεν έχουν ικανοποιήσει το  αίτημα μας για έγκυρη και ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης. 
Γ. Είναι στη διάθεση Σας όλη η αλληλογραφία  και τα σχετικά  έγγραφα.
Δ.  Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέα για να σας δώσω το μέγεθος της ζημίας που έχουμε υποστεί ως Συνεταίροι, ενδεικτικά Σας παραθέτω έγγραφο που αφορά  τον κ. Νικ. Μανδηλά,  ύψους 48.000.000 ευρώ που είχε στη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας και τα οποία  αναζητούνται.
Το έγγραφό Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέα  είναι το κάτωθι:


ΑΤΗΕΧCSD της 24 Ιουνίου 2015 και με αριθ. Πρωτ. Υ.Ε.Ε. 32881/24-6-15 προς τη Δ/νση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών και με Θέμα: Νομιμοποίηση Μεριδίων σε Μετοχές της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας του Μανδηλά Νικολάου, αναφέρει ότι: 

   Κύριοι, σε απάντηση σχετικού σας ερωτήματος, που μας υποβλήθηκε υπηρεσιακά με το υπ’ αριθ. 3875 έγγραφό σας, σας γνωστοποιούμε ότι οι μετατροπές των μεριδίων σε άυλους τίτλους, συνολικού τιμήματος σαράντα οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (48.000.000 €) του ΜΑΝΔΗΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από το 1937 έως και το 1958, νομιμοποιήθηκαν  κατόπιν εισηγήσεως και εντολών κατά σειρά των 1) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ,  3) ΝΤΟΥΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και 4) ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, πάντα με την σύμφωνη γνώμη του Νομικού τμήματος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας. 
 
Το όνομα του πατέρα Μανδηλά είναι ακόμη ΕΝΕΡΓΟ και ο λογαριασμός του στην Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας κινείται ΚΑΝΟΝΙΚΑ. Μήπως όμως είναι ΕΝΕΡΓΑ και τα ονόματα χιλιάδων άλλων πατεράδων Μας και οι αμαρτωλές Διοικήσεις της Σ.Τ.Λ. έχουν ιδιοποιηθεί τα χρήματα Μας ;
Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέα
Ως πολίτες προβήκαμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τα αιτήματά μας και προσβλέπουμε στη Δικαιοσύνη και στους άξιους Λειτουργούς της ως θεματοφύλακες των δικαιωμάτων μας και του Κράτους Δικαίου.
Ο Αναφέρων – Καταγγέλλων
Κων/νος Γ. Δημητρακόπουλος