Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Ο Κώστας Δημητρακόπουλος στα Δικαστήρια της Λαμίας και στο κατάστημα των πλειστηριασμών της οδού Αινιάνων

Στα Δικαστήρια της Λαμίας και στο κατάστημα των πλειστηριασμών στην οδό Αινιάνων ο Κώστας Δημητρακόπουλος διώχνει τα "κοράκια". 
Από το έτος 2000 ήταν παρών στη διάσωση των ακινήτων της πρώτης κατοικίας των κ.κ. Συνεταίρων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας.