Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (1994-2014).

ΠΡΟΣ
1000 mail (250 δικηγόροι της Φθιώτιδας, ΜΜΕ Φθιώτιδας, ΜΜΕ Αθηνών και σε διάφορες άλλες κατηγορίες πολιτών της Φθιώτιδας).

 Κώστας Δημητρακόπουλος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (1994-2014) επί τριών Διοικήσεων 1) Αθαν. Τριανταφυλλόπουλου (…έως 1999), 2) Νικ. Δασκαλόπουλου (2000 έως 2008) και 3) Δημ. Καρδάκου (2008 εως 2012).

Ο Νικ. Δασκαλόπουλος στις 24 - 3 - 2004 κατάργησε το Εποπτικό.

Το έτος 2012 το Ίδρυμά μας τέθηκε υπό εκκαθάριση λόγω της κακοδιαχείρισης της «Συμμορίας των Κολλητών».

Επίσης από το κατάστημα Άμφισσας χορηγήθηκαν καταναλωτικά δάνεια και σε αλλοδαπούς, καθώς και σε άλλους, εκτός των γεωγραφικών ορίων που προέβλεπε το Καταστατικό. Πολλοί από τους πιστούχους, δεν ανευρέθηκαν στον αριθμό του τηλεφώνου που είχαν δώσει στην Τράπεζα.

Αγαπητοί εξαπατημένοι Μεριδιούχοι της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας :
Α) Τις Μετοχές Σας λοιπόν τις καρπωθήκανε άλλοι Συνεταίροι χωρίς τις νόμιμες εγγυήσεις. Ο Οικονομολόγος κύριος Τραγγανίδας μας αναφέρει πιο κάτω μόνο δειγματοληπτικά 45 περιπτώσεις δανείων. Υπ όψιν ότι το ίδρυμά Μας χορήγησε παράνομα χιλιάδες άλλα δάνεια σκεφτείτε λοιπόν την ….χασούρα.

Β) Σύμφωνα δε με το άρθρο 24 του Καταστατικού για κάθε ζημία που υπαίτια προκάλεσαν στην Τράπεζα τα μέλη του Δ.Σ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ευθύνονται αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου το καθένα από αυτά.


ΙΔΟΥ τώρα το Β΄ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ του Πορίσματος
των ογδόντα σελίδω ν (80 σελ.) της εισαγγελέας Διαφθοράς κυρίας Μιχαλοπούλου που αναφέρεται στα ανωτέρω

Την κατάλληλη στιγμή θα δημοσιεύσω ολόκληρο το Πόρισμα προς πλήρη ενημέρωση Σας.

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα
Επί της Α.Β.Μ.: ΟΙΚ.ΜΑ.ΠΕΙ……./ 2012 συνυποβαλλομένης με την παρούσα μου ποινικής δικογραφίας  σύμφωνα με τη διάταξη των άρθρων 17 Α . 2523/1997, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με αρ. 2 παρ. 1 .3943/31.3.2011, εκθέτω τα εξής:
Η παρούσα δικογραφία σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως με την υπό ΑΒΜ : ΟΙΚ.ΕΙΣ.ΠΕ …../26-3-2012 παραγγελία μας για προκαταρκτική εξέταση…….

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Σ.Τ.Λ..

Αγαπητά 16.000 θύματα της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας

ΙΔΟΥ ένα μικρό απόσπασμα του Πορίσματος
των ογδόντα σελίδω ν (80 σελ.) της εισαγγελέας Διαφθοράς κυρίας Μιχαλοπούλου.
Σε μερικές ημέρες θα δημοσιεύσω ολόκληρο το Πόρισμα προς πλήρη ενημέρωση Σας.

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα

Επί της Α.Β.Μ.: ΟΙΚ.ΜΑ.ΠΕΙ……./ 2012 συνυποβαλλομένης με την παρούσα μου ποινικής δικογραφίας  σύμφωνα με τη διάταξη των άρθρων 17 Α . 2523/1997, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με αρ. 2 παρ. 1 .3943/31.3.2011, εκθέτω τα εξής:

Η παρούσα δικογραφία σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως με την υπό ΑΒΜ : ΟΙΚ.ΕΙΣ.ΠΕ …../26-3-2012 παραγγελία μας για προκαταρκτική εξέταση…….

Εν όψει δημοσιευμάτων εντύπου και ηλεκτρονικού τύπου, η ποινική δικογραφία βρίσκεται  στα δικαστήρια της Λαμίας ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ «ΔΑΝΕΙΚΩΝ και αγύριστων σε επιχειρήσεις ημετέρων, οργίου κακοδιαχειρίσεως και «κόκκινων δανείων εκατομμυρίων κρυμμένων κάτω από το χαλί…μελών του Δ.Σ. που δάνειζαν αφειδώς εαυτούς και αλλήλους…περιπτώσεις ευνοϊκής μεταχείρισης φυσικών και νομικών προσώπων που είχαν ειδική σχέση με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας…θαλασσοδανείων εκατομμυρίων ευρώ που κατέληξαν στις τσέπες μελών των Διοικήσεων….» .
Α) Στην κατάθεσή του στις 7-1-2005 ο Κώστας Γ. Δημητρακόπουλος στην Πταισματοδίκη Λαμίας αναφέρει – πέραν των άλλων – από τις πράξεις αυτές ζημιώθηκε η Σ.Τ.Λ. οι δέκα έξι χιλιάδες συνεταίροι και εγώ προσωπικά, διότι χάσαμε την πρώτη μας κατοικία, τα καταστηματά μας ή τα χωράφια μας. Επίσης δεν παίρναμε το ετήσιο μέρισμα, όπως το εισπράτταμε παλιά και οι Συνεταιριστικές  μερίδες μας αξίας εκατομμυρίων δραχμών εξανεμίστηκαν….καταγγέλλω ….τις δυο διοικήσεις της Σ.Τ.Λ. ….οι οποίοι όφειλαν αφού βρήκαν άδειο το χρηματοκιβώτιο της Τράπεζας, όπως ανέφερε και στις 13 Συνελεύσεις της Σ.Τ.Λ. να απευθυνθούν στη Δικαιοσύνη, να ενημερώσουν τους κ.κ. Συνεταίρους. Δεν το έπραξαν ενεργώντας με δόλο, συμμετέχοντας, σε συμμορία «κολλητών», πολιτείας, δικαιοσύνης….».

Β) Πλήθος δημοσιευμάτων σε εφημερίδες και ηλεκτρονικό τύπο με αντίστοιχο περιεχόμενο.

Γ). Πέντε τόμους από το βιβλίο του καταγγέλλοντος Κώστα Γ. Δημητρακόπουλου με τίτλο «Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΟΥ Εναντίον της «Συμμορίας Κολλητών» της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας» - Η αρχή και το Τέλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας(5ος τόμος).

Δ). Η από 2-3-2015 καταγγελία – αίτηση του Κώστα Γ. Δημητρακόπουλου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Διαφάνειας με αριθ. Πρωτ. 14404/4-9-2015, στην οποία καταγγέλλονται ατασθαλίες στης Διοίκησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας επί πολλά έτη συνοψίζοντας τις παράνομες πράξεις ως εξής: α) χορήγηση χαριστικών δανείων εκατοντάδων εκατομμυρίων δραχμών σε «ημέτερους»., β) δανειοδότηση των μελών του Δ.Σ. και γ) μη διεκδίκηση της επιστροφής των δανείων μέχρι να παραγραφούν τα διακαιώματά της.


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ !

Κώστας Γ. Δημητρακόπουλος
Πρώην Πρόεδρος των Συνεταίρων
Δανειοληπτών – Εγγυητών  της πρώην
Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας
ΠΡΟΣ

1000 mail (250 δικηγόροι της Φθιώτιδας, ΜΜΕ Φθιώτιδας, ΜΜΕ Αθηνών και σε διάφορες άλλες κατηγορίες πολιτών της Φθιώτιδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σχετ. 1…Ονομαστικές Μερίδες που διαθέτουν χιλιάδες κ.κ. Συνεταίροι που παραμένουν παράνομα απλήρωτες από το ίδρυμά Μας…14.7.1992.Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΛΛΑ...

Κώστας Γ. Δημητρακόπουλος
Πρώην Πρόεδρος των Συνεταίρων
Δανειοληπτών – Εγγυητών  της πρώην
Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας

ΠΡΟΣ
1000 mail (250 δικηγόροι της Φθιώτιδας, ΜΜΕ Φθιώτιδας, ΜΜΕ Αθηνών και σε διάφορες άλλες κατηγορίες πολιτών της Φθιώτιδας).

ΝΑ  ΕΠΕΜΒΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
==========================================
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΛΛΑ...
Ο Βασίλειος Πέππας νέος πρόεδρος και 5 νέοι Αντιπρόεδροι.


Ένας δικαστής που συνοδεύεται από καλή φήμη και η γενική του εικόνα εμφανίζει έναν δικαστή ήρεμο και εκτός παραδικαστικών κυκλωμάτων καλείται ως νέος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου να αντιμετωπίσει τα πολύ σοβαρά προβλήματα του δικαστικού χώρου.

Αποφάσεις που δείχνουν αποφάσεις μαφιόζων και όχι δικαστών, κυκλώματα με δικαστές να συναγωνίζονται σε πλούτο...επιχειρηματίες. Aποφάσεις του ίδιου δικαστηρίου που για το ίδιο θέμα είναι εντελώς αντίθετες ανάλογα με τα πρόσωπα που δικάζονται!
Αποφάσεις υπερ επωνύμων που βγάζουν τα μάτια της Δικαιοσύνης και των "ανωνύμων".
Δικαστές που καταχωνιάζουν στα συρτάρια τραπεζικά, ξενοδοχειακά σκάνδαλα για χρόνια διεκδικούν "πιστοποιητικό" καλού και εντίμου δικαστή, το ίδιο με εκείνον που ξενυχτά και δεν αφήνει στο συρτάρι καμία υπόθεση, ούτε δικάζει ανάλογα με το πόσο ισχυρός είναι κάποιος διάδικος.
Η σημερινή κατάσταση στη Δικαιοσύνη πόρρω απέχει από εκείνη προ ετών.
Εισαγγελείς και δικαστές συγκρούονται ανοιχτά και εμπλέκονται άμεσα σε συμφέροντα τραπεζικά, επιχειρηματικά κλπ. Άλλοι κατα καθήκον και άλλοι αντίθετα.
Αυτά τα προβλήματα σήμερα δεν κρύβονται γιατί το διαδίκτυο τα προωθεί στη δημοσιότητα και ανάλογη εικόνα σχηματίζεται για την Δικαιοσύνη.
Οι καταφανώς άδικες αποφάσεις οδηγούν πολίτες σήμερα να τις διαδίδουν, να ζητούν ακόμα και κατάργηση της ισοβιότητας των δικαστών, αφού πειθαρχικά δεν έχουν συνέπειες ουσιαστικές.

Π..χ.
Δικαστές κρατούν με διάφορα προσχήματα υποθέσεις κρίσιμες τραπεζών επί 12 χρόνια στο συρτάρι και ύστερα αποφαίνονται ότι παρεγράφησαν. Καμία συνέπεια ουσιαστικά γι αυτούς.
Κάποτε η ηγεσία της Δικαιοσύνης βρέθηκε μπροστά σε δράματα, Πολίτες που είχαν αδικηθεί (όχι στη φαντασία τους...) εισέβαλαν σε δικαστήρια και σκότωσαν.
Τότε είχαν υποσχεθεί ότι τέτοια φαινόμενα θα πατάσσονται...
Η διαφθορά μεγάλωσε στη χώρα επειδή πολιτικοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι και δικαστές έγιναν ένα "σώμα"...

Αυτά πρέπει να αντιμετωπίσει ο νέος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και απο αυτά θα κριθεί στο τέλος της θητείας του, όχι ως προς την εντιμότητά του μόνο, αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά του.
Περισσότερα στα ntokoumenta.gr


Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 11.9.2017

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Λαμία 11 Σεπτεμβρίου 2017

Κώστας Γ. Δημητρακόπουλος
Πρώην Πρόεδρος των Συνεταίρων
Δανειοληπτών – Εγγυητών  της πρώην
Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας

ΠΡΟΣ
1000 mail (250 δικηγόροι της Φθιώτιδας, ΜΜΕ Φθιώτιδας, ΜΜΕ Αθηνών και σε διάφορες άλλες κατηγορίες πολιτών της Φθιώτιδας).
Την εφημερίδα «Η ΤΟΛΜΗ» μαζί με το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ τα διένειμα προσωπικά σε όλα τα γραφεία του Πρωτοδικείου Λαμίας.

Θέμα: Η λεηλασία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας και το συγκαλυφθέν σκάνδαλο των 20 Δις χρυσών δρχ.

Επιτέλους η δικαιοσύνη αρχίζει και κάνει σωστά τη δουλειά της για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου- Λήμνου.
Για να δούμε όμως οι νέοι εισαγγελείς και δικαστές που έχουν τοποθετηθεί στη Λαμία θα ενδιαφερθούν για το Μέγα Σκάνδαλο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας και θα ενεργήσουν παρόμοια ; Γιατί οι εισαγγελείς & οι δικαστές της προηγούμενης εικοσαετίας (1996 - 2016) συγκάλυπταν τις Διοικήσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας και όχι μόνο..... Βλέπετε σελ. 8 & 9 της εφημερίδας η ΤΟΛΜΗ που διανέμεται σε όλη την Ελλάδα . Επίσης στη σελ. 8 υπάρχουν και τα δυο παρόμοια Bloks  μου ήτοι: 1) www.lamiaspero1.blogspot.com, 2)  dimitrakopulos  που πρέπει να επισκεφθείτε καθώς και f.b. Κώστας Δημητρακόπουλος Λαμία και  ΜΑΘΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ twitter.com/kd_kode.

Ο Φάκελος Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας πρέπει να ανοίξει γιατί πρόκειται για ένα δεδομένο σκάνδαλο που κουκουλώθηκε και έμεινε ατιμώρητη η λεηλασία των περιουσιών μας από αυτούς που διαχειρίστηκαν την Τράπεζα που ίδρυσαν οι παππούδες για Μας.
Οι εισαγγελείς και οι δικαστές της Λαμίας κατέβαλαν λυσσαλέα προσπάθεια εξουθένωσης και εξουδετέρωσης ενοχλητικών Μετόχων και Μεριδιούχων της Σ.Τ.Λ. ώστε να μην αποκαλυφθούν οι Κακουργηματικές Πράξεις των Δ/σεων της Σ.Τ.Λ. από το έτος 1996 - 2016.

Στο διάστημα αυτό 1996 - 2016 οι κ.κ. Συνεταίροι – θύματα εξουθενωθήκανε και εγκατέλειψαν τη Φθιώτιδα ή πέθαναν άλλοι φυσικά και άλλοι οικονομικά και άλλοι δεν μπορέσαμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας σε δίκαια δίκη, διότι μας πουλήσανε οι δικηγόροι Μας.


Η διαπλοκή είναι τόσο μεγάλη στα δικαστήρια της Λαμίας που εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 2/2013 βούλευμα της Λαμίας, το οποίο έθεσε τέρμα στην αναζήτηση ευθυνών και υπευθύνων για τη λεηλασία του Ιδρύματος μας.Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

Σε κατ' οίκον περιορισμό τέως διευθυντής της Συνεταιριστικής Λέσβου- Λήμνου

Σε κατ' οίκον περιορισμό τέως διευθυντής της Συνεταιριστικής Λέσβου- Λήμνου


ΠΡΟΣ
1000 mail (250 δικηγόροι της Φθιώτιδας, ΜΜΕ Φθιώτιδας, ΜΜΕ Αθηνών και σε διάφορες άλλες κατηγορίες πολιτών της Φθιώτιδας).

Επιτέλους η δικαιοσύνη αρχίζει και κάνει σωστά τη δουλειά της για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου- Λήμνου.

Για να δούμε όμως οι νέοι εισαγγελείς και δικαστές που έχουν τοποθετηθεί στη Λαμία θα ενεργήσουν παρόμοια ; Γιατί οι εισαγγελείς & οι δικαστές της προηγούμενης εικοσαετίας (1996 - 2016) συγκάλυπταν τις Διοικήσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας και όχι μόνο.....

Σε κατ' οίκον περιορισμό τέως διευθυντής της Συνεταιριστικής Λέσβου- Λήμνου

Για την προφυλάκιση του, ή την απελευθέρωση του με εγγύηση 120.000 ευρώ, θα αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών που θα συνεδριάσει τις επόμενες μέρες.

Σε κατ’ οίκον περιορισμό ετέθη τα μεσάνυχτα ο τέως διευθυντής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου την περίοδο από την ίδρυσή της μέχρι και το 2005, κατηγορούμενος για απιστία σε βαθμό κακουργήματος. 

Για περισσότερα.
skai.gr

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Αποκαλύψεις του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Κέρκυρας


·         30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κερκύρας (Σ.Σ.Ε.Κ.), με την από 28/8/2017 πολυσέλιδη ανακοίνωσή του, ξεμπροστιάζει όλο το διαπλεκόμενο παρασκήνιο μιας θλιβερής κυβέρνησης που προκειμένου να εφαρμόσει πιστά τις εντολές των δανειστών και του ευρωσυστήματος, δεν διστάζει να παραδώσει την ακίνητη περιουσία του ελληνικού λαού βορά στα χέρια των τοκογλύφων.
Το αποκαλυπτικό παρασκήνιο αφορά τις μεθοδεύσεις που ακολούθησε η κυβέρνηση για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μετά από τη συμφωνία της με τους αποκαλούμενους «θεσμούς» να δεχθεί τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
Τι διαπιστώνει κανείς από τα αποκαλυπτικά στοιχεία της εν λόγω ανακοίνωσης;
– Τη διαπλοκή κυβέρνησης & ιδιωτικού τομέα με συγκεκριμένη εταιρεία για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, και την απόφασή της να ανατεθεί το έργο στον ανάδοχο χωρίς δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό.
– Το «σπάσιμο» του έργου σε 9 υποέργα των 20.000€ το καθένα, έτσι ώστε να δικαιολογηθεί η απ’ ευθείας ανάθεση.


Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΕΝ ΘΑ ΣΩΠΑΣΩ !!!

ΔΕΝ  ΘΑ  ΣΩΠΑΣΩ !!!
Δεν θα Σωπάσω (2016) Full Movie Του Θόδωρου Μαραγκού
=======================
ΠΡΟΣ
1000 mail
(250 δικηγόροι της Φθιώτιδας, ΜΜΕ Φθιώτιδας, ΜΜΕ Αθηνών
και σε διάφορες άλλες κατηγορίες πολιτών της Φθιώτιδας).

ΔΕΝ  ΘΑ  ΣΩΠΑΣΩ !!!
Κώστας Δημητρακόπουλος

Δεν θα σωπάσω έως ότου αποκαλύψω και δικαστικά ολόκληρη τη Συμμορία των Κολλητών (Διοικητικά Συμβούλια της Σ.Τ.Λ., δικηγόρους, δικαστές, ΤτΕ) της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας (Σ.Τ.Λ.) στους συμπολίτες μου, διότι ΑΥΤΟΙ οι άνθρωποι για ίδιον όφελος κατέστρεψαν οικονομικά, ηθικά και όχι μόνο ολόκληρη τη Φθιώτιδα.

Φιλικά & Αγωνιστικά
Κώστας Γ. Δημητρακόπουλος
Πρώην Πρόεδρος των Δανειοληπτών – Εγγυητών
Της Πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας

Για περισσότερα στα κάτωθι τρία ΒΙΝΤΕΟ

1 ) 2009.06.05, Blueskay - Κ. Δημητρακόπουλος για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας


2) 2009.06.14 ...Γενiκή Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας


3) 2010.06.09 Γεν Συνέλευση ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡΑΠ. ΛΑΜΙΑΣ

 


Yπάρχουν και πολλά άλλα BINTEO που βρίσκονται στα δύο όμοια Bloks  μου:

I)             www.lamiaspero1.blogspot.com
II)            dimitrakopulos.gr

Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Διεκδικείστε τα οφειλόμενα.

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!

Και προσοχή μην γίνεται ΘΥΜΑΤΑ των Τραπεζών
όπως έγιναν από το 2000 μέχρι και σήμερα οι 16.000 κ.κ. Συνεταίροι
της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας βάσει και των ενεργειών
της Τραπέζης της Ελλάδος, αλλά και της Συμμορίας των Κολλητών
που αναπτύχθηκε στη Λαμία από τα Δ.Σ της Σ.Τ.Λ. από δικηγόρους από δικαστές κ.α....
Και να διεκδικείτε τα οφειλόμενα.

Φιλικά και Αγωνιστικά

Κώστας Γ. Δημητρακόπουλος
Πρώην Πρόεδρος των Συνεταίρων
Δανειοληπτών – Εγγυητών  
Της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας ΛαμίαΓια περισσότερα στα κάτωθι τρία ΒΙΝΤΕΟ

1 ) 2009.06.05, Blueskay - Κ. Δημητρακόπουλος για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας

2) 2009.06.14 ...Γενiκή Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας

3) 2010.06.09 Γεν Συνέλευση ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡΑΠ. ΛΑΜΙΑΣ

Yπάρχουν και πολλά άλλα BINTEO που βρίσκονται στο Blok,