Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Σ.Τ.Λ..

Αγαπητά 16.000 θύματα της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας

ΙΔΟΥ ένα μικρό απόσπασμα του Πορίσματος
των ογδόντα σελίδω ν (80 σελ.) της εισαγγελέας Διαφθοράς κυρίας Μιχαλοπούλου.
Σε μερικές ημέρες θα δημοσιεύσω ολόκληρο το Πόρισμα προς πλήρη ενημέρωση Σας.

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα

Επί της Α.Β.Μ.: ΟΙΚ.ΜΑ.ΠΕΙ……./ 2012 συνυποβαλλομένης με την παρούσα μου ποινικής δικογραφίας  σύμφωνα με τη διάταξη των άρθρων 17 Α . 2523/1997, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με αρ. 2 παρ. 1 .3943/31.3.2011, εκθέτω τα εξής:

Η παρούσα δικογραφία σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως με την υπό ΑΒΜ : ΟΙΚ.ΕΙΣ.ΠΕ …../26-3-2012 παραγγελία μας για προκαταρκτική εξέταση…….

Εν όψει δημοσιευμάτων εντύπου και ηλεκτρονικού τύπου, η ποινική δικογραφία βρίσκεται  στα δικαστήρια της Λαμίας ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ «ΔΑΝΕΙΚΩΝ και αγύριστων σε επιχειρήσεις ημετέρων, οργίου κακοδιαχειρίσεως και «κόκκινων δανείων εκατομμυρίων κρυμμένων κάτω από το χαλί…μελών του Δ.Σ. που δάνειζαν αφειδώς εαυτούς και αλλήλους…περιπτώσεις ευνοϊκής μεταχείρισης φυσικών και νομικών προσώπων που είχαν ειδική σχέση με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας…θαλασσοδανείων εκατομμυρίων ευρώ που κατέληξαν στις τσέπες μελών των Διοικήσεων….» .
Α) Στην κατάθεσή του στις 7-1-2005 ο Κώστας Γ. Δημητρακόπουλος στην Πταισματοδίκη Λαμίας αναφέρει – πέραν των άλλων – από τις πράξεις αυτές ζημιώθηκε η Σ.Τ.Λ. οι δέκα έξι χιλιάδες συνεταίροι και εγώ προσωπικά, διότι χάσαμε την πρώτη μας κατοικία, τα καταστηματά μας ή τα χωράφια μας. Επίσης δεν παίρναμε το ετήσιο μέρισμα, όπως το εισπράτταμε παλιά και οι Συνεταιριστικές  μερίδες μας αξίας εκατομμυρίων δραχμών εξανεμίστηκαν….καταγγέλλω ….τις δυο διοικήσεις της Σ.Τ.Λ. ….οι οποίοι όφειλαν αφού βρήκαν άδειο το χρηματοκιβώτιο της Τράπεζας, όπως ανέφερε και στις 13 Συνελεύσεις της Σ.Τ.Λ. να απευθυνθούν στη Δικαιοσύνη, να ενημερώσουν τους κ.κ. Συνεταίρους. Δεν το έπραξαν ενεργώντας με δόλο, συμμετέχοντας, σε συμμορία «κολλητών», πολιτείας, δικαιοσύνης….».

Β) Πλήθος δημοσιευμάτων σε εφημερίδες και ηλεκτρονικό τύπο με αντίστοιχο περιεχόμενο.

Γ). Πέντε τόμους από το βιβλίο του καταγγέλλοντος Κώστα Γ. Δημητρακόπουλου με τίτλο «Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΟΥ Εναντίον της «Συμμορίας Κολλητών» της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας» - Η αρχή και το Τέλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας(5ος τόμος).

Δ). Η από 2-3-2015 καταγγελία – αίτηση του Κώστα Γ. Δημητρακόπουλου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Διαφάνειας με αριθ. Πρωτ. 14404/4-9-2015, στην οποία καταγγέλλονται ατασθαλίες στης Διοίκησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας επί πολλά έτη συνοψίζοντας τις παράνομες πράξεις ως εξής: α) χορήγηση χαριστικών δανείων εκατοντάδων εκατομμυρίων δραχμών σε «ημέτερους»., β) δανειοδότηση των μελών του Δ.Σ. και γ) μη διεκδίκηση της επιστροφής των δανείων μέχρι να παραγραφούν τα διακαιώματά της.


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ