Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Με την αρχή του νέου Χρόνου ....ΖΗΤΩ να λάμψει η δικαιοσύνη και να αποκαλυφθεί η απάτη.