Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Πως ο πρώην Συνεταιρισμός Τεχνοεργατών Λαμίας ΛΕΗΛΑΤΗΣΕ ποικιλότροπα τους 16.000 κ.κ. Συνεταίρους του με Τραπεζικές Απάτες.Πως ο πρώην Συνεταιρισμός Τεχνοεργατών Λαμίας ΛΕΗΛΑΤΗΣΕ ποικιλότροπα τους 16.000 κ.κ. Συνεταίρους του με Τραπεζικές Απάτες.

''ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ'' - 11/5/2017 Β' ΜΕΡΟΣ
Ο Νομικός – Δημοσιογράφος – Ερευνητής κ. Γιάννης Ντάσκας ερευνώντας για τα Σκάνδαλο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας συνεχίζει να τα ΛΕΕΙ  ΟΛΑ  στο ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
Πως ο πρώην Συνεταιρισμός Τεχνοεργατών Λαμίας Λεηλάτησε τους 16.000 κ.κ. Συνεταίρους.ΚΑΝΕ  ΚΛΙΚ
Περί Σ.Τ.Λ. μεταξύ από 6:00 λεπτά έως 15:15 λεπτά.