Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ATTICA!Η Ελλάδα έφτασε στο σημερινό οικονομικό πρόβλημα και από τις παγίδες των λεγομένων δανειστών και απο τους εγχώριους ...Πήλιους Γούσηδες. Αυτούς δηλαδή που έπαιξαν το παιχνίδι των δανειστών και υποθήκευσαν το μέλλον της χώρας,παγιδεύοντας οικονομικά μέσω Τραπεζών και λεηλασιών εκατομμύρια πολιτών.


 Γράφει ο 
Γιάννης Ντάσκας
Νομικός - Δημοσιογράφος - Ερευνητής
 
Μεθοδευμένα άρπαξαν τα ασημικά, μεθοδευμένα δημιούργησαν τεχνητά οικονομικά προβλήματα σε μεγάλους οργανσιμούς, ώστε να είναι εύκολοι στην αρπαγή .
Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Λαμίας ( η αρχαιότερη), Δωδεκανήσου, Αχαίας, Ευβοίας έγιναν βορά στα νύχια των δανειστών και η περιουσία τους πέρασε μέσω των συστημικών Τρπαεζών σε αυτούς.