Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ !

Κώστας Γ. Δημητρακόπουλος
Πρώην Πρόεδρος των Συνεταίρων
Δανειοληπτών – Εγγυητών  της πρώην
Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας
ΠΡΟΣ

1000 mail (250 δικηγόροι της Φθιώτιδας, ΜΜΕ Φθιώτιδας, ΜΜΕ Αθηνών και σε διάφορες άλλες κατηγορίες πολιτών της Φθιώτιδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σχετ. 1…Ονομαστικές Μερίδες που διαθέτουν χιλιάδες κ.κ. Συνεταίροι που παραμένουν παράνομα απλήρωτες από το ίδρυμά Μας…14.7.1992.