Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (1994-2014).

ΠΡΟΣ
1000 mail (250 δικηγόροι της Φθιώτιδας, ΜΜΕ Φθιώτιδας, ΜΜΕ Αθηνών και σε διάφορες άλλες κατηγορίες πολιτών της Φθιώτιδας).

 Κώστας Δημητρακόπουλος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (1994-2014) επί τριών Διοικήσεων 1) Αθαν. Τριανταφυλλόπουλου (…έως 1999), 2) Νικ. Δασκαλόπουλου (2000 έως 2008) και 3) Δημ. Καρδάκου (2008 εως 2012).

Ο Νικ. Δασκαλόπουλος στις 24 - 3 - 2004 κατάργησε το Εποπτικό.

Το έτος 2012 το Ίδρυμά μας τέθηκε υπό εκκαθάριση λόγω της κακοδιαχείρισης της «Συμμορίας των Κολλητών».

Επίσης από το κατάστημα Άμφισσας χορηγήθηκαν καταναλωτικά δάνεια και σε αλλοδαπούς, καθώς και σε άλλους, εκτός των γεωγραφικών ορίων που προέβλεπε το Καταστατικό. Πολλοί από τους πιστούχους, δεν ανευρέθηκαν στον αριθμό του τηλεφώνου που είχαν δώσει στην Τράπεζα.

Αγαπητοί εξαπατημένοι Μεριδιούχοι της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας :
Α) Τις Μετοχές Σας λοιπόν τις καρπωθήκανε άλλοι Συνεταίροι χωρίς τις νόμιμες εγγυήσεις. Ο Οικονομολόγος κύριος Τραγγανίδας μας αναφέρει πιο κάτω μόνο δειγματοληπτικά 45 περιπτώσεις δανείων. Υπ όψιν ότι το ίδρυμά Μας χορήγησε παράνομα χιλιάδες άλλα δάνεια σκεφτείτε λοιπόν την ….χασούρα.

Β) Σύμφωνα δε με το άρθρο 24 του Καταστατικού για κάθε ζημία που υπαίτια προκάλεσαν στην Τράπεζα τα μέλη του Δ.Σ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ευθύνονται αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου το καθένα από αυτά.


ΙΔΟΥ τώρα το Β΄ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ του Πορίσματος
των ογδόντα σελίδω ν (80 σελ.) της εισαγγελέας Διαφθοράς κυρίας Μιχαλοπούλου που αναφέρεται στα ανωτέρω

Την κατάλληλη στιγμή θα δημοσιεύσω ολόκληρο το Πόρισμα προς πλήρη ενημέρωση Σας.

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα
Επί της Α.Β.Μ.: ΟΙΚ.ΜΑ.ΠΕΙ……./ 2012 συνυποβαλλομένης με την παρούσα μου ποινικής δικογραφίας  σύμφωνα με τη διάταξη των άρθρων 17 Α . 2523/1997, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με αρ. 2 παρ. 1 .3943/31.3.2011, εκθέτω τα εξής:
Η παρούσα δικογραφία σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως με την υπό ΑΒΜ : ΟΙΚ.ΕΙΣ.ΠΕ …../26-3-2012 παραγγελία μας για προκαταρκτική εξέταση…….