Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ της Σ.Τ.Λ.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ της Σ.Τ.Λ.

κ.κ. Συνεταίροι της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας σας περιμένω στην Καποδιστριού 12 – Λαμία για να υπογράψετε την Αίτηση για Ίδρυση ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Της Σ.Τ.Λ. ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε δικαστικά τις ΜΕΤΟΧΕΣ μας στο πολλαπλάσιο.