Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

ΦΥΛΑΚΗ ! ΧΡΗΜΑΤΑ & ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ !!! Για τη Ζημία της Σ.Τ.Λ. Ευθύνονται Τα Μέλη του Δ.Σ.


Σύμφωνα δε με το άρθρο 24 του Καταστατικού για κάθε ζημία που υπαίτια προκάλεσαν στην Τράπεζα τα μέλη του Δ.Σ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ευθύνονται αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου το καθένα από αυτά.

Αγαπητοί μου Φίλοι στο f.b.
Εγώ το 2014 κατέθεσα Μηνυτήρια Αναφορά στην Εισαγγελέα Διαφθορά κ. Ελένη Ραϊκου, η οποία και το έστειλε στην Επίκουρο Εισαγγελέα Διαφθοράς κ. Ελένη Μιχαλοπούλου που έβγαλε το Πόρισμά της και το έστειλε στη Λαμία το Νοέμβριο του 2016.

ΙΔΟΥ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 
(Επίκουρος Εισαγγελέας Διαφθοράς).
Σύμφωνα δε με το άρθρο 24 του Καταστατικού για κάθε ζημία που υπαίτια προκάλεσαν στην Τράπεζα τα μέλη του Δ.Σ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ευθύνονται αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου το καθένα από αυτά.