Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018

Κατάθεση Καταστατικού του Συλλόγου Μεριδιούχων της Σ.Τ.Λ.

Αγαπητοί Συνεταίροι - Μεριδιούχοι 
την Τετάρτη 14-2-2018 
θα καταθέσω το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ Σ.Τ.Λ. 
στο Πρωτοδικείο Λαμίας. 
Προλαβαίνετε να είστε ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ....
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 12...