Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ με την επωνυμία «ΚΙΝΗΜΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ».


Κώστας Γ. Δημητρακόπουλος
Μέλος του υπό Ίδρυση Συλλόγου
Μεριδιούχων της πρώην
Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας
Καποδιστρίου 12 Λαμία
Τ.Κ. 35 100
Τηλ. 6977 882119, 22310 42412
www. dimitrakopulos.gr

ΠΡΟΣ

1000 mail (κ.κ. Συνεταίρους - 250 δικηγόροι της Φθιώτιδας - ΜΜΕ Φθιώτιδας - ΜΜΕ Αθηνών και σε διάφορες άλλες κατηγορίες πολιτών της Φθιώτιδας).


Λαμία 20 Φεβρουαρίου 2018

ΘΕΜΑ: ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ μη Κερδοσκοπικού και μη Κυβερνητικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΚΙΝΗΜΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ».

Αγαπητά 40 παλληκάρια [ από τα 16.000 ] του υπό Ίδρυση Συλλόγου Μεριδιούχων της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας (Σ.Τ.Λ.) αρχίζει η 2η ΦΑΣΗ.


 ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ:
Αγαπητά 40 Μέλη του Σωματείου μη Κερδοσκοπικού και μη Κυβερνητικού χαρακτήρα με την επωνυμία « ΚΙΝΗΜΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ » που έχετε ήδη υπογράψει την ΑΙΤΗΣΗ εγγραφής Μέλους να περάσετε το γρηγορότερο δυνατόν από την Καποδιστρίου 12 – Λαμία για να υπογράψετε τώρα και την ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, την οποία και θα καταθέσει ο δικηγόρος του Συλλόγου μας κ. Οδυσσέας Γκορίτσας στο Ειρηνοδικείο Λαμίας, ήδη έχουμε υπογράψει οι πρώτοι δέκα (10) όπως βλέπετε από τη συνημμένο έγγραφο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Όσοι κ.κ. Συνεταίροι – Μεριδιούχοι της Σ.Τ.Λ. επιθυμείτε να εγγραφείτε ως Ιδρυτικά Μέλη του Συλλόγου μας Σας δίδετε και 2η Ευκαιρία να περάσετε από την Καποδιστρίου 12 – Λαμία για να υπογράψετε στο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου και στην ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ….Μην ακούτε τα παπαγαλάκια της Σ.Τ.Λ. , η οποία μας έχει προκαλέσει πάμπολλα δεινά.

Με Αγωνιστικούς Χαιρετισμούς
Κώστας Γ. Δημητρακόπουλος
Λαμία