Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ Σ.Τ.Λ.


Κώστας Γ. Δημητρακόπουλος
Μέλος του υπό Ίδρυση Συλλόιγου
Μεριδιούχων της Πρώην 
Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας
Καποδιστρίου 12 - Λαμία
Τ.Κ. 35 100
Τηλ. 6977 882119, 22310 42412


ΠΡΟΣ

1000 mail (κ.κ. Συνεταίρους - 250 δικηγόροι της Φθιώτιδας - ΜΜΕ Φθιώτιδας - 

ΜΜΕ Αθηνών και σε διάφορες άλλες κατηγορίες πολιτών της Φθιώτιδας).

 27 Ιανουαρίου 2018


ΕΩΣ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ Σ.Τ.Λ. ....ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 12 ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ..