Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ με την επωνυμία «ΚΙΝΗΜΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ».


Κώστας Γ. Δημητρακόπουλος
Μέλος του υπό Ίδρυση Συλλόγου
Μεριδιούχων της πρώην
Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας
Καποδιστρίου 12 Λαμία
Τ.Κ. 35 100
Τηλ. 6977 882119, 22310 42412
www. dimitrakopulos.gr

ΠΡΟΣ

1000 mail (κ.κ. Συνεταίρους - 250 δικηγόροι της Φθιώτιδας - ΜΜΕ Φθιώτιδας - ΜΜΕ Αθηνών και σε διάφορες άλλες κατηγορίες πολιτών της Φθιώτιδας).


Λαμία 20 Φεβρουαρίου 2018

ΘΕΜΑ: ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ μη Κερδοσκοπικού και μη Κυβερνητικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΚΙΝΗΜΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ».

Αγαπητά 40 παλληκάρια [ από τα 16.000 ] του υπό Ίδρυση Συλλόγου Μεριδιούχων της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας (Σ.Τ.Λ.) αρχίζει η 2η ΦΑΣΗ.