Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Το Σκάνδαλο της πρώην Σ.Τ.Λ. = Novartis_gate 2 Αγαπητοί Μεριδιούχοι της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας σας ενημερώνω ότι:

Ο Σύλλογος Μεριδιούχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ευβοίας κατέθεσε στις 6 Μαρτίου 2018 ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ …ΚΑΤΑ της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία « PQH… Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων»  με Κοινοποίηση προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το Εξώδικο των Μεριδιούχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ευβοίας στη σελ. 5 αναφέρει ότι: