ΦΩΤΟ Γ. Σ. ΤΗΣ Σ.Τ.Λ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
ΤΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ