Η ΛΑΜΙΑ μέσα από ιστορικές φωτογραφίες

Για να θυμούνται οι Παλιοί και να μαθαίνουν οι Νέοι..