ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΟΥ ΣΤΙΣ Γ. Σ ΤΗΣ Σ.Τ.Λ.

     
 Γενικές Συνελεύσεις της πρώην 

Συνεταιριστικής 
Τράπεζας Λαμίας των ετών 2000-2011ΙΔΟΥ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ –
της δικής Μας Τράπεζας. Με τους υπαλλήλους της και μόνο
παίρνει αποφάσεις. 1) Διαγράφει παράνομα Συνεταίρους,
2) Εγκρίνει Ισολογισμούς, 3) Προσπορίζεται παράνομα
περιουσιακά οφέλη από τους κ.κ. Συνεταίρους και όχι μόνο.

Σας παραθέτω με χρονολογική σειρά τις έντεκα (11) ομιλίες μου στις Γενικές Συνελεύσεις της Σ.Τ.Λ. για τις οποίες τα Μ.Μ.Ε. της Λαμίας δεν αναφέρθηκαν ποτέ ως όφειλαν για τους δικούς τους λόγους έκαστο.... έτσι οι κ.κ. Συνεταίροι παρέμειναν στο σκοτάδι και η "Συμμορία των Κολλητών" τους πήρε τα ακίνητα και τα χρήματα....... 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ του Κώστα Γ. Δημητρακόπουλου - Προέδρου Συνεταίρων Δανειοληπτών Εγγυητών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας προς τους κ.κ. Συνεταίρους από το 2000 έως το 2011.

ΟΜΙΛΙΑ 1η- ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 3 /10-05-2000 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (Συν.Π.Ε.)

Στη Λαμία σήμερα, στις 10 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30', στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Λαμίας {οδός Υψηλάντη), που ορίστηκε με την από 17/04/2000 γενικές προσκλήσεις του Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας, σαν τόπος σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Συνεταίρων με τα αναφερόμενα στη πρόσκληση αυτή θέματα ημερήσιας διάταξης η οποία πρόσκληση έχει όπως παρακάτω:
« Αρ. Πρωτ. 977                                                         Λαμία 17/04/2000
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:  Αναφέρεστε λοιπόν σε συμπολίτη μας ο οποίος έχει φύγει απ' τη ζωή, ένα και δεν μπορεί να είναι εδώ για να πει την άποψή του και παράλληλα αναφέρεστε και στον γενικό Διευθυντή τον κ. Βόττα ο οποίος και αυτός δεν είναι εδώ για να πει την άποψή του. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πείτε το πρόβλημά σας. Όμως θα παρακαλέσω πάρα πολύ ....
ΚΑΝΤΗΛΑΣ: Μήπως ξέρετε πόσοι έχουν πεθάνει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Κύριε Καντήλα
ΚΑΝΤΗΛΑΣ: Ποιος .....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Δεν αντιδικούμε μαζί. Όμως θα παρακαλέσω πολύ ας μην αναφέρεστε, αναφερθείτε στο πρόβλημα και μην αναφέρεστε σε πρόσωπα. Θερμή παράκληση.
ΚΑΝΤΗΛΑΣ; Θέλω να πάρω δάνειο και δεν μου δίνουν όμως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Συνεχίστε.
ΚΑΝΤΗΛΑΣ: Θέλω να πάρω δάνειο και δεν μου δίνουνε, διότι δεν μ' έ­χουν αποδεσμεύσει ακόμα. Και μετά που πήρε 5 εκατομμύρια «ροκάναγαν» το χρόνο, δέκα μήνες από την στεναχώρια του ο Νούλας πέθανε. Ποιος τα πληρώνει αυτά; Σας ρωτάω ποιος τα πληρώνει; Παρακάτω.
Κατάλαβες; Έπειτα τα 5 εκατομμύρια, τα 5,5 εκατομμύρια που πήρε ο Νούλας τα πήρε μετά από έναν χρόνο και δεν μας ειδοποίησε και κα­νένας. Δεν μας είπε κανένας τίποτα όχι πήρε tα λεφτά. Τότε τι κάνουμε; Μιλάνε εδώ πέρα για τράπεζες, μιλάν για κείνο. Αυτό που αφορά εμάς. Διότι εμείς υπογράφουμε και εμάς φοβερίζουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Τελειώνετε κ. Καντήλα;
ΚΑΝΤΗΛΑΣ: Έπειτα λένε όti η Τράπεζα δεν έχετε φίλους. Εδώ έχουν βά­λει πολυβόλο και μας διώχνουν όλους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Παρακαλώ, τελειώνετε κ. Καντήλα.  
ΚΑΝΤΗΛΑΣ: Τελείωσα κύριε. Αυτό να προσέξουμε. Έχουν βάλει πολυ­βόλο και φεύγουμε όλοι από την Τράπεζα και θα φύγουμε όλοι, 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.:   Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Δημητρακόπουλος έχει τον λόγο και να ετοιμάζεται και ο κ. Σοφιανός. Παρακαλώ.
Δημητρακόπουλος: Φίλες και φίλοι Συνεταίροι. Εάν παραμείνει αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο θα χάσουμε τις περιουσίες μας οι μισοί Συνεταίροι. Γιατί ήδη ο ένας είναι εγγυητής στον άλλον. Το έγκλημα, φίλοι μου, συνετελέσθη όταν ο Σύλλογος Τεχνοεργατών έγινε Πιστωτικό ληστρικό Ίδρυμα. Τότε τι κάναμε, θυμάστε; Παίρνα­με ένα δάνειο, πηγαίναμε καταθέταμε χρήματα, κρατούσαν τον τόκο, βαστούσαν και το κεφάλαιο. Τώρα τι έγινε, μόλις έγινε Πιστωτικό ληστρικό Ίδρυμα; Κάθε μήνα πρέπει να πας εκεί, πληρώνεις τη δόση σου. Αν λοι­πόν δεν έχεις την δόση σου στην ημερομηνία εκείνη τρέχουν οι τόκοι. Εμείς δεν χρειαζόμασταν φίλοι μου ένα πιστωτικό ληστρικό Ίδρυμα. Ε­μείς καλά ήτανε και ο Σύλλογος Τεχνοεργατών. Κάποιοι όμως βιάστηκαν να το κάνουν αυτό. Δεν πίεσε η Τράπεζα της Ελλάδος   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Παρακαλώ κ. Καντήλα.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ... δεν πίεσε κανένας την κατάσταση, μόνον συμβούλεψε ότι καλό θα είναι να προσαρμοστείτε. Μπορούσαμε όμως να μείνουμε Σύλλογος Τεχνοεργατών και όπως είπε και ένας προσυνομιλητής δεν θα 'χαμέ και νταβατζή, να πω έτσι, την Ελλάδος και θα κάνα­με μόνοι μας κουμάντο στο σπίτι μας. Η σημερινή μας λοιπόν παρουσία στην Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί στον παρόντα χώρο, έχει σαν σκοπό να θέσει τέρμα λοιπόν στους ψιθύρους και στα δημοσιεύματα τόσο της προηγουμένης διοίκη­σης όσο και της σημερινής τοιαύτης.
Κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πολιτική που εφαρμόσατε μέ­χρι σήμερα οδήγησε στην οικονομική εξόντωση και στο ξεσπίτωμα των μικροοφειλετών Συνεταίρων. Αντιθέτως δεν ακολουθήσατε την ίδια τακτι­κή για τους μεγαλοοφειλέτες Συνεταίρους.
Κύριοι Συνεταίροι. Από το 1996 που ανέλαβε η νέα νομική υπηρεσία, όλα άλλαξαν σε βάρος των αδυνάτων. Πάνω σε προδιαγεγραμμένο σχέδιο εξόντωσης μας, των Συνεταίρων. Θελαν να μας κάνουν πολλά προγράμ­ματα, θελαν να μας κάνουν πολλές διαταγές πληρωμών, θέλουν να περ­νάει ο χρόνος για να φουσκώνουν τα χρέη μας.
Κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου. Είστε συνυπεύθυνοι για τους θα­νάτους, τις αρρώστιες, τα διαζύγια, τις πτωχεύσεις κλπ των Συνεταίρων. 96 χρόνια ο Σύλλογος Τεχνοεργατών Λαμίας δεν είχε πάρει σπίτια, χω­ράφια, μαγαζιά Συνεταίρων και πάντα βοηθούσε. Διαμαρτύρομαι λοιπόν και σας θεωρώ συνυπεύθυνους κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου για ανεπανόρθωτες ζημιές σε βάρος των Συνεταίρων.
Καλώ λοιπόν όλους εσάς τους φίλους Συνεταίρους να ορίσουν προσω­ρινό Διοικητικό Συμβούλιο με γνώμονα, κατεύθυνση και σκοπό να επα­ναφέρουν τα πράγματα στην πρότερα κατάσταση και να αποκαταστήσουν όλες τις αδικίες που έγιναν σε βάρος μας. Να αποδοθούν όλα τα ακίνητα που έχουν περιέλθει στην Συνεταιριστική Τράπεζα και στους δικαιούχους με ευνοϊκούς όρους τόσο για τα ακί­νητα, όσο και για τα υπόλοιπα χρέη μας {20ετή αποπληρωμή κλπ). Να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος των προηγούμενων διαχειρίσεων και να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν. Και τότε κ. Ντούβα, τότε να 'ρθει ο χωροφύλακας κι ο Εισαγγελέας.  
Τελειώνοντας λοιπόν θέλω να υποβάλω δυο ερωτήσεις προς το Διοικη­τικό Συμβούλιο και να μου απαντήσει τώρα: Στον παλιό Πρόεδρο του ρυθμίσατε τα χρέη για 20 χρόνια; Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αγόρασε σπίτια Συνεταίρων σε εξευτελιστική τιμή και τα έγραφε στα παι­διά του και εάν ναι πιο είναι αυτό το μέλος;
Ευχαριστώ που με ακούσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.: Ευχαριστώ τον κ. Δημητρακόπουλο. Ο κ. Σοφιανός και να ετοιμάζεται ο κ. Μάργαρης. 

ΟΜΙΛΙΑ 2η - πρακτικό τακτικησ γενικησ συνέλευσης 18-3-2001

Στη Λαμία σήμερα την 18η Μαρτίου 2001, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 στο χώρο του κλειστού Αθλητικού Κέντρου Λαμίας συνήλθαν τα μέλη του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π.Ε.», στη β'" επαναληπτική Γενική Συνέλευση, όπου για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία 7 μελών. Προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή:
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π.Ε. ΣΥΝ/ΣΗ ΓΕΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001
............έχουν δικαίωμα να βάλουν υποψηφιότητα και θα είχαν βγει νέα στελέχη δεν θα φτάναμε σε αυτό το χάλι. Που για μένα, επειδή είναι η τελευταία φορά που λαμβάνω μέρος στη συνέλευση, διότι από εδώ και πέρα θα αποχωρήσω και εγώ. Όπως θα διαλυθούν και άλλοι συνεταίροι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
κος Πρόεδρος Γ.Σ.: Παρακαλώ. Κύριε Τριανταφυλλόπουλε για λόγους ισονομίας εγώ προσωπικά σαν προεδρείο θα παρακαλούσα να πάρετε τον λόγο, γιατί θέλω να είμαι εντάξει προς όλους και για όλα. Νομίζω, είπα για λόγους ισονομίας η άποψη μου είναι ότι θα πρέπει να πάρετε τον λόγο. Θέση και παράκληση αν θέλετε του προεδρείου. Εγώ θα περιμένω πάντως. Ο κύριος Δημητρακόπουλος. Παρακαλώ ησυχία.
κος Δημητρακόπουλος: Κύριοι συνεταίροι, φίλοι συνεταίροι, εγώ δεν θα σας κουράσω καθόλου μόνο τρία λεπτά. Επί προσωπικού, θέλω να πω ότι είχα πάρει δύο δάνεια των πέντε εκατομμυρίων για να ξεχρεώσω παλιές μου οφειλές προς την συνεταιριστική. Δεν έφυγα με χρήματα από την τράπεζα. Έτυχε το στραπάτσο που έφαγα με το βιντεοκλάμπ προ μια δεκαετία, δεν πήγα καλά. Μπόρεσα όμως σιγά - σιγά και έδωσα δέκα εκατομμύρια. Δέκα πήρα, δέκα έδωσα. Τα έδωσα μετρητά. Έστειλα την κόρη μου να καταθέσει ενάμισι εκατομμύριο, έβγαινε ένα διαμέρισμα που είχα για να το κατοχυρώσει η κόρη μου. Μου το φάγανε οι κύριοι του διοικητικού συμβουλίου και της νομικής υπηρεσίας. Δεν μου το δώσανε το ενάμισι εκατομμύριο πίσω. Δεν μου δώσανε το σπίτι μου πίσω και από τότε έχω φάει δέκα πλειστηριασμούς απανωτούς. Στους φίλους μας του διοικητικού συμβουλίου, στους φίλους μας του εποπτικού συμβουλίου έχουν πάρει ένα δισεκατομμύριο, δεν τους κυνήγησε κανένας και τα μέτρα σήμερα είναι εναντίον τους.
κος Δασκαλόπουλος:             Πείτε ονόματα όμως, μην αφήνετε αιχμές για όλους.
κος Δημητρακόπουλος: Όλα θα τα πούμε. Λοιπόν, φίλοι συνεταίροι εδώ είναι το Πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος. Εδώ είναι η άνιση μεταχείριση. Εδώ είναι οι μεγαλοαπατεώνες και οι μεγαλομπαταξήδες. Εδώ είναι τα λεφτά που φάγανε οι λίγοι και από εδώ κύριοι συνεταίροι και φίλοι συνεταίροι είναι οι κύριοι που τα δώσανε και τα ζητάνε τώρα από όλους εμάς. Κύριοι διοικούντες το ίδρυμα αυτό εμείς οι δεκαπέντε χιλιάδες συνεταίροι σας εμπιστευτήκαμε τη διαχείριση του ιδρύματος και αν κάποτε βρεθούμε σε δύσκολη :θέση να μας βοηθήσετε όπως έκαναν επί ενενήντα τέσσερα χρόνια οι ιδρυτές του ιδρύματος και όχι να μοιράζετε τα χρήματα των μικροκαταθετών μεταξύ σας και   τώρα  να   ζητάτε   από   εμάς   να   μας   ξεσπιτώσετε. Ενεργούσατε σαν να ήταν το μαγαζί δικό σας. Σήμερα θα έπρεπε να οδεύετε προς τις φυλακές κύριοι διοικούντες και  όχι προς  τις  εκλογές.   Πρέπει  σήμερα να  κάνετε χαρακίρι  κύριοι  διοικούντες     ενώπιον     όλων     των συνεταίρων και όχι να ζητάτε θρασύτατα την ψήφο τους. Αλλά σας λείπει το θάρρος και το φιλότιμο. Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στην Ουγκάντα κύριοι διοικούντες αυτό το ίδρυμα. Φίλε συνέταιρε, θέλεις να σώσεις το σπίτι σου; Το   χωράφι   σου,  το   μαγαζί  σου,   τις   καταθέσεις   σου; Καταψήφισε αυτούς που πάνε να σου τα πάρουν. Και μη διστάζεις να γραφτείς στο Σύλλογο μας. Η δύναμη είμαστε όλοι εμείς. Ο σύλλογος μας αριθμεί σήμερα τετρακόσια πενήντα μέλη μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους. Σας καλώ  όλους να μην τους απαλλάξετε σήμερα από τις ευθύνες τους. Ψηφίστε σε όλα όχι, για να σωθούν όχι μόνο τα θύματα οι συνεταίροι, αλλά και ολόκληρη η Φθιώτιδα. Κύριοι   του    σημερινού    διοικητικού    συμβουλίου    σας καταθέτω  και αφιερώνω σε όλους τους διοικούντες το ίδρυμα  την  τελευταία  πενταετία  το  Πόρισμα,   το  οποίο τελικά   αποδεικνύει   ότι   οι   απατεώνες,   οι   οικονομικοί εγκληματίες, οι Συμμορίες και οι πραγματικοί μπαταξήδες είστε  εσείς  και όχι ο  Σύλλογος μας όπως ισχυρίζεστε. Φίλοι συνεταίροι θέλω να σας παρακαλέσω να μείνετε ως το τέλος και να ψηφίσετε, γιατί η ψήφος σας αυτή είναι   ιστορική   και   καθοριστική.    Ευχαριστώ   που με ακούσατε.
κος Πρόεδρος Γ.Σ.:  Ευχαριστώ. Ο κύριος Καρέλης έχει το λόγο.
Κύριε Καρέλλη μισό λεπτό επί προσωπικού έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Γιαταγάνας, για ένα λεπτό όμως κύριε Γιαταγάνα.
κος Γιαταγάνας: Μία διευκρίνιση. Θέλω να διευκρινίσει ο κύριος Δημητρακόπουλος ποιους εννοεί νομική υπηρεσία, έτσι; Επειδή οι παριστάμενοι τουλάχιστον είναι για τις εκλογές τις τελευταίες είκοσι ημέρες και θα παρακαλούσα να το διευκρινίσει,
κος Δημητρακόπουλος: Φυσικά κύριε Γιαταγάνα δεν εννοώ εσάς.
κος Γιαταγάνας:   Εντάξει. Έληξε.
κος Δημητρακόπουλος: Εσείς αναλάβατε προ πέντε ημέρες και τον κύριο Κουτσογιαννακόπουλο. Εννοώ τον κύριο Παπασταμούλη, όλους τους προηγούμενους.
κος Πρόεδρος Γ.Σ.: Να μην αναφερόμαστε σε ονόματα κύριε Δημητρακόπουλε. Όχι την παρούσα νομική υπηρεσία. Κύριε Καρέλη έχετε τον λόγο.

ΟΜΙΛΙΑ 3η - ΠΡΑΚΤΙΚΟ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-7-2001

Στη Λαμία σήμερα την 29Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2001, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στην αίθουσα του Δημοτικού θεάτρου Λαμίας συνήλθαν τα μέλη του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», στη β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση, όπου για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία 7 μελών. Προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή:
(Παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
                         κος Πρόεδρος: Θα ακουστούν όλες οι απόψεις, μην ανησυχείτε Έχουμε χρόνο.
                         κος Δημητρακόπουλος: Ερωτήματα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 29 Ιουλίου 2001 με την παράκληση να καταχωρηθούν στα πρακτικά και να μου απαντηθούν σήμερα μέσα στην αίθουσα αλλά και να μου αποσταλούν εγγράφως στην διεύθυνση του συλλόγου μας. Κύριοι, γιατί δεν απαντάτε στις αιτήσεις που σας έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα οι κύριοι συνεταίροι; Γιατί εκβιάζετε τους κ.κ.Συνεταίρους να πουλήσουν τα ακίνητα τους σε εξευτελιστικές τιμές για να κάνουν ρυθμίσεις;
(ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΣΕΤΑΣ - ΚΑΣΕΤΑ No 2)
                           κος Δημητρακόπουλος: Γιατί μας καλέσατε  μέσα  στο  κατακαλόκαιρο  να ψηφίσουμε τον ίδιον ισολογισμό που πανηγυρικά η Γενική συνέλευση της 18ης Μαρτίου 2001 δηλαδή προ 4 μηνών   καταψήφισε  κρίνοντας τον μαϊμού. Γιατί  κύριε Δασκαλόπουλε  δεν  παγώσατε  τις  κατασχέσεις  και  τους πλειστηριασμούς και μας αυξήσατε έτσι τα χρέη μας. Γιατί κύριε  Δασκαλόπουλε  ζητάτε  προκαταβολικά το  πενήντα τοις εκατό των τόκων για να προβείτε σε ρυθμίσεις. Γιατί κύριοι  δεν   χορηγείτε   τις  Αναλυτικές  Καταστάσεις,   τα λεγόμενα Σεντόνια, στους κ.κ. Συνεταίρους αν και έχετε πληρωθεί παράνομα για δήθεν έξοδα. Κύριε Δασκαλόπουλε ο  ισολογισμός   μιας   επιχείρησης   δεν   είναι   απλώς   ένα κείμενο γραμμένο σ' ένα απλό χαρτί, είναι ο καθρέφτης της επιχείρησης και ένα έμπειρο μάτι ένας υπεύθυνος και τίμιος επιστήμονας μπορεί να ανακαλύψει το μέγεθος της απάτης που έγινε σε ένα Ιστορικό ίδρυμα εκατό χρόνων και πόσα χρήματα φαγώθηκαν από ημέτερους και έρχεστε τώρα εσείς που ο πατέρας σας ήταν από τα άξια στελέχη αυτού του ιδρύματος να  μας πάρετε τα σπίτια σε εξευτελιστικές τιμές και να τα μοσχοπουλήσετε αύριο για να παρουσιάσετε κέρδη; Όχι κύριε Δασκαλόπουλε. Ο σύλλογος μας δεν θα σας αφήσει. Θα περάσετε απάνω από τα πτώματα μας αν προσπαθήσετε κάτι τέτοιο. Θα γεμίσει η Λαμία με μαύρες σημαίες. Ποτέ κανένας δεν μας είπε κύριε Δασκαλόπουλε τι ευθύνες έχει ο κύριος Βασιλαδιώτης, ο θεματοφύλακας του ιστορικού αυτού ιδρύματος, που  εγκαταστάθηκε αμειβόμενος στο ίδρυμα για να προασπίσει τα συμφέροντα δέκα πέντε χιλιάδων συνεταίρων. Γιατί βρίσκεται ακόμα σ' αυτή  τη  θέση;  Δηλαδή  κύριε  Δασκαλόπουλε  έφαγαν  τα λεφτά  λίγοι  άνθρωποι  κάτω   από   τη   μύτη   του   κ. Βασιλαδιώτη και τώρα θέλετε εσείς να πάρετε τα σπίτια χιλιάδων Συνεταίρων; Όχι. Αυτό δεν  είναι σωστό, ούτε δίκαιο. Ποια δύναμη είναι αυτή κύριε Δασκαλόπουλε που θα μπορέσει να επιβάλει σε δέκα πέντε χιλιάδες συνεταίρους πρόστιμο το πενταπλάσιο της μερίδας και ποια δύναμη θα το υλοποιήσει καταστρέφοντας έναν ολόκληρο Νομό. Μην φοβίζετε λοιπόν τους κ.κ. Συνεταίρους για να ψηφίσουν σήμερα τον Ισολογισμό μαϊμού, που σύνταξαν απατεώνες κύριε Δασκαλόπουλε.   Κύριε   Δασκαλόπουλε, κύριε Πρόεδρε αυτού του Ιστορικού ιδρύματος, ο Σύλλογος μας δεν σας επισκέφθηκε στα γραφεία σας γιατί από την επομένη   ημέρα   της ανάληψης των καθηκόντων σας προβήκατε σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Διαπιστώσαμε ότι είχατε πάρει τις αποφάσεις σας και έτσι θα κάναμε διάλογο κωφών. Φίλοι συνεταίροι αν δεν αναβληθεί η έκτακτη αυτή   γενική   συνέλευση   και  δεν δεσμευτεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση των  αιτημάτων  μας,  τότε καταψηφίστε  τον  ισολογισμό μαϊμού.  Σας καταθέτω και τα σχετικά έγγραφα και την αναπάντητη αίτηση μου για ρύθμιση του χρέους μου. Δεν μου   έχει   απαντήσει   ακόμα   το   Διοικητικό   Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριοι συνεταίροι.
κος Δημητρακόπουλος: (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου) ...
                           κος Δασκαλόπουλος: Κύριε Δημητρακόπουλε κατηγορούμαστε για κάτι που δεν κάναμε.
κος Δημητρακόπουλος: (Μιλάει εκτός μικροφώνου) Τα παίρνετε τζάμπα.
κος Δασκαλόπουλος: Δεν τα παίρνουμε καθόλου τζάμπα. Τα παίρνουμε στην τιμή. Αλλά θέλετε να σας πω κάτι;
κος Πρόεδρος: Κύριε Δημητρακόπουλε αφήστε τον ομιλητή. Σας ακούσαμε κι εσάς αφήστε να απαντήσει ο Πρόεδρος,
κος Δασκαλόπουλος: Κύριε Δημητρακόπουλε δεν μου αρέσει να μπαίνω σε προσωπικά θέματα, έχετε όμως στην Τράπεζα ένα πρόβλημα. Θα το πω εγώ τώρα σε προσωπικό θέμα. Πρώτα-πρώτα μένετε σ' ένα σπίτι το οποίο είναι ιδιοκτησία της Τράπεζας επειδή το πήρε σε πλειστηριασμό,-
κος Δημητρακόπουλος: (Μιλάει εκτός μικροφώνου) Μαϊμού. Μαϊμού κύριε Πρόεδρε.
κος Δασκαλόπουλος: Θα σας πω εγώ. Σ ένα πλειστηριασμό που έκανε η Εμπορική Τράπεζα διότι οφείλατε και στην Εμπορική Τράπεζα,-
κος Δημητρακόπουλος: (Μιλάει εκτός μικροφώνου) Και είμαστε στα δικαστήρια και σας ...
κος Δασκαλόπουλος: Βεβαίως. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εμείς δεν σας ζητήσαμε όλον αυτόν τον καιρό ούτε καν ενοίκιο.
κος Πρόεδρος:         Κύριε Πρόεδρε ολοκληρώστε ας μην  ανοίξουμε ...
κος Δασκαλόπουλος: Απλώς θέλω να σας παρακαλέσω κύριε Πρόεδρε των Συνεταίρων Δανειοληπτών Εγγυητών και Πελατών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας για δυο πράγματα, το ένα να μη μιλάτε για την τράπεζα διότι η τράπεζα σας ευνοεί και το δεύτερο εάν θέλετε να είστε εντάξει απέναντι στους ανθρώπους που εκπροσωπείτε κι εγώ τους τιμώ να μη βάλετε μόνο κατά της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας να βάλετε και εναντίον όλων των άλλων Πιστωτικών ιδρυμάτων και τότε να δούμε ποιες τράπεζες έχουν την ευνοϊκή μεταχείριση προς τους συνεταίρους αυτή που έχει η Συνεταιριστική Τράπεζας Λαμίας
κος Δημητρακόπουλος: (Μιλάει εκτός μικροφώνου) ...

ΟΜΙΛΙΑ 4η - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ – ΕΓΓΥΗΤΩΝ – ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ «Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2001 – ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 12 – ΛΑΜΙΑ Τηλ. (02310 47840, 26.600 Fax. (0231) 29.240

Λαμία 19 Μαΐου 2002
 
ΠΡΟΣ  Το Διοικητικό Συμβούλιο Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19 Μαΐου 2002 Με την παράκληση να καταχωρηθεί στα Πρακτικά Το κείμενο που μοιράστηκε σήμερα μέσα στην αίθουσα Του Δημοτικού Θεάτρου Λαμίας στους κ.κ. Συνεταίρους
Σήμερα συγκαλείται η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ. Κατά τη διάρκεια της όλοι οι κ.κ. Συνεταίροι καλούνται να ψηφίσουν για τα εξής θέματα:
Α) Έγκριση του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.
Β) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., του Εποπτικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή
από κάθε ευθύνη.
Γ) Αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου.
Προκειμένου οι κ.κ. Συνεταίροι να ψηφίσουν για τα ως άνω θέματα, θα πρέπει προηγουμένως να γνωρίζουν αν ο Ισολογισμός είναι πραγματικός ή αν έχουν συμφέρον να αυξήσουν το Μετοχικό τους Κεφάλαιο.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Οι κ.κ. Συνεταίροι καλούνται να ψηφίσουν έναν ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ. Δεν πρόκειται για μια αυθαίρετη εκτίμηση, αλλά για συμπέρασμα στο οποίο έχει καταλήξει ο ίδιος ο Ορκωτός ελεγκτής της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ., ο οποίος θεωρεί δεδομένη την οικονομική ζημία της Τράπεζας για το έτος 2001 και προτείνει να γίνει ειδική έρευνα - μελέτη για να αποτυπωθεί και να διαπιστωθεί το πραγματικό ύφος της οικονομικής ζημίας, όπως προκύπτει και από το δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» στο φύλλο της 17 Μαΐου 2002.
Άρα κ.κ. Συνεταίροι δεν ττρέπει να  παραπλανείτε και πρέπει να ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕΤΕ τον ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΠΣΜΟ του 2001 και ταυτόχρονα να μην απαλλάξετε από τις ευθύνες τους διοικούντες και αρμοδίους της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ, διότι προσπαθούν να σας παραπλανήσουν εμφανίζοντας προς ψήφιση ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ- ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΠΣΜΟ.
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Για να εγκρίνεται κ.κ. Συνεταίροι την αύξηση του ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ θα πρέπει να έχετε πεισθεί ότι τα χρήματα Σας θα διατεθούν για το καλό το ΔΙΚΟ ΣΑΣ και κατ' επέκταση της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα και δεν πρόκειται να συμβεί και στο μέλλον.
Είναι χαρακτηριστικό γεγονός ότι ανάλογες αυξήσεις ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ έχουν γίνει και στο παρελθόν. Παρά ταύτα η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ έχει φθάσει στο θλιβερό σημείο σήμερα να πάσχει από ρευστότητα και να μην μπορεί να ρευστοποιήσει τις ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ των κ.κ. Συνεταίρων που κατά καιρούς θέλησαν να αποσύρουν τα χρήματα τους από τη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ. Επομένως, κ.κ. Συνεταίροι πρέπει να ψηφίσετε:
ΟΧΙ στον ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΠΣΜΟ του οικονομικού έτους 2001.
ΟΧΙ στην ΑΠΑΛΛΑΓΗ των Διοικούντων - αρμοδίων από τις ευθύνες τους.  
ΟΧΙ Αύξηση του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
Επιπρόσθετα, κ.κ. Συνεταίροι πρέπει να ενώσουμε τις φωνές ΜΑΣ και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να θέσουμε μια σειρά από ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ που βασανίζουν Εμάς τους Ιδίους και ΟΛΗ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ προς τους Διοικούντες τη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ και αυτοπροσώπως προς τον επικεφαλή αυτών Πρόεδρο του ΑΣ. κ. Δασκαλόττουλο.
Τα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ είναι:
1    1)   ΠΑΤΙ δεν ζητήσατε Συγνώμη από τους κ.κ. Συνεταίρους για τη ζημιά που προξένησαν στους ιδίους και στο Ίδρυμα οι προηγούμενες Διοικήσεις ;
    2)     ΓΙΑΤΙ δεν ζητήσατε Συγνώμη για τη βιομηχανία χιλιάδων άδικων πλειστηριασμών που δημιουργήθηκε στη ΦΘΙΩΤΙΔΑ και τη διάλυση των κοινωνικών σχέσεων που προκαλέσατε;
     3)     ΓΙΑΤΙ δεν ζητήσατε Συγνώμη για το διασυρμό του Ιστορικού μας Ιδρύματος στα Δικαστήρια και την κατάρρευση της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας του ;
    4)     ΓΙΑΤΙ δεν ζητήσατε Συγνώμη για την κατασπατάληση των χρημάτων των κ.κ. Συνεταίρων από τις προηγούμενες Διοικήσεις και παρά ταύτα να έχετε το θράσος να ζητάτε σήμερα και νέα αύξηση του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ;
    5)     ΓΙΑΤΙ δεν ζητήσατε Συγνώμη για τις οικογενειακές τραγωδίες, τον πανικό στην αγορά και την αναστάτωση στους χιλιάδες Συνεταίρους που προκάλεσαν και προκαλούν με τις ενέργειες τους οι εκάστοτε διοικούντες του Ιδρύματος ;
    6)     ΠΑΤΙ δεν ζητήσατε Συγνώμη από όλα τα θύματα της ανεξέλεγκτης δανειοδότησης στην οποία έχει προβεί το ίδρυμα την τελευταία 10ετία;
    7)     ΠΑΤΙ δεν στραφήκατε Δικαστικώς κατά των προηγουμένων Διοικήσεων της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ για τις αποδεδειγμένες ατασθαλίες τους, οι οποίες στοιχειοθετούν τα εγκλήματα της ΑΠΑΤΗΣ, της ΥΠΕΞΕΡΕΣΗΣ, της ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ και πολλά άλλα; ΜΗΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ κ. Δασκαλόπουλε να συγκαλύψετε τα εν λόγω εγκλήματα;
   8)     ΓΙΑΤΙ, αν και οι Νομικοί Σας Σύμβουλοι γνωρίζουν ότι το ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ υποκρύπτει ΣΥΜΒΑΣΗ, δεν προβήκατε σε σχετική ΡΥΘΜΙΣΗ, ώστε οι κ.κ. Συνεταίροι που έχουν υπογράψει ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ να ωφεληθούν από τις ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για τα ΠΑΝΩΤΟΚΙΑ;
   9)     ΠΑΤΙ δεν αναρτήσατε, ως οφείλατε εκ του νόμου, σε Κεντρικά Σημεία της πόλης της Λαμίας και όλου του Νομού Φθιώτιδας την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ προκειμένου να ενημερωθούν οι κ. κ. Συνεταίροι και να παρευρεθούν σ αυτή Μήπως τελικά στην πραγματικότητα δεν Θέλετε παρόντες όλους τους Συνεταίρους;
   10)   ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΕ στους κ.κ Συνεταίρους ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ (Σεντόνια) ως οφείλετε εκ του νόμου 2873/2000 (άρθρο 47) και 2912/2001 (άρθρο 42); Μήπως θέλετε να κρύψετε κάτι; Υποχρεούστε να χορηγήσετε τα εν λόγω αντίγραφα στους Συνεταίρους εγγράφως και ανέξοδα. Επισυνάπτουμε την Αίτηση που εκ του νόμου υποχρεούστε να απαντήσετε και ΕΣΕΙΣ σκόπιμα αποφεύγετε να απαντήσετε σε Συνεταίρους που επανειλημμένως σας υποβάλλουν δια σειράς αιτήσεων και έντονα διαμαρτύρονται με ΕΞΩΔΙΚΑ δια την σκόπιμον αρνησίν Σας. Ως εκ τούτου, πως είναι δυνατόν ο εκάστοτε Συνεταίρος οφειλέτης κ. Δασκαλόπουλε να καταγγείλει την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π.Ε. για υπερβολικά επιτόκια αν ο ΙΔΙΟΣ ΑΡΝΕΙΣΤΕ πεισματικά να του ΧΟΡΗΓΗΣΕΤΕ αναλυτική χρεωπιστωτική κίνηση του λογαριασμού του προκειμένου να λάβει γνώση αυτής και να διαπιστώσει πιθανές υπερβάσεις και παρανομίες;
    11) ΓΙΑΤΙ έχετε στραφεί με όλα τα Δικαστικά μέσα (Διαταγές Πληρωμής, Κατασχέσεις, Πλειστηριασμούς) κατά των μικροοφειλετών καταστρέφοντας τους οικονομικά και κοινωνικά.

Από τα παραπάνω προκύπτει ολοφάνερα η Αμαρτωλή Ιστορία της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ. Παρά ταύτα, στηρίζουμε το Ίδρυμα και
ΖΗΤΑΜΕ
1)  ΔΙΚΑΙΗ και ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ.
     2)  ΡΥΘΜΙΣΗ των ΟΦΕΙΛΩΝ των κ.κ. Συνεταίρων χωρίς ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ και με χρονικό διάστημα αποπληρωμής τα 25 έτη.
3)  ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5% για τις ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ.
     4)  Τα Δάνεια των 500.000 δρχ. - 1.000.000 δρχ. που χορηγήθηκαν το 1988, ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ το 1992 και έφτασαν Σήμερα στο ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΣΟ των 17.000.000 δρχ. να ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ με την ΠΛΗΡΩΜΗ του διπλασίου του ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ως ορίζει ο νόμος.
ΦΙΛΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΕ, ΨΗΦΙΣΕ ΣΕ ΟΛΑ ΟΧΙ
Κώστας Γ. Δημητρακόπουλος
Πρόεδρος του Συλλόγου Συνεταίρων
Δανειοληπτών – Εγγυητών - Πελατών
Της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας
«Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ»

ΟΜΙΛΙΑ 5ηΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ - ΕΓΓΥΗΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
«Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ»
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2001 – ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 12 – ΛΑΜΙΑ
Τηλ. (02310 47840, 26.600 Fax. (0231) 29.240

Οι λίγοι μπορεί να κοροϊδεύουν τους λίγους για πολύ.
Οι λίγοι μπορεί να κοροϊδεύουν τους πολλούς για λίγο.
Αλλά αποκλείεται οι λίγοι να κοροϊδεύουν τους πολλούς για πολύ.

(Αβραάμ Λίνκολν)

εισηγηση  - προτασεισ

 ΛΑΜΙΑ 11 ΜΑΪΟΥ 2003

ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11ης Μαΐου 2003, Με την παράκληση να καταχωρηθεί στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ

 Κύριοι Συνεταίροι
Σήμερα καλούμαστε να αποφασίσουμε ουσιαστικά για το μέλλον το δικό μας, αλλά και της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ.
Επί 95 χρόνια αυτό το Ίδρυμα δεν ξεσπίτωσε κανένα. Δεν είναι σωστό λοιπόν να ξεσπιτώσει σήμερα χιλιάδες Συνέταιρους γιατί μερικοί ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΕΡΓΑΤΩΝ τον μετέτρεψαν με στημένη Γενική Συνέλευση ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ για να παίρνουν μερικοί ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΜΕΓΑΛΑ ΔΑΝΕΙΑ της τάξεως των 100, 200 και 500 εκατομμυρίων δραχμών.
ΟΛΟΙ περιμέναμε από τη νέα Διοίκηση του κ. Δασκαλόπουλου, αφού ενημερώσαμε την κοινή γνώμη με τα Μ.Μ.Ε. της περιοχής ότι το ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ που είχαν υπογράψει χιλιάδες Συνεταίροι ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ και έτσι έπρεπε να αντιμετωπιστεί, ώστε οι κ.κ. Συνεταίροι να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 2912/2001 για τα ΠΑΝΩΤΟΚΙΑ. ΝΑ ΒΡΕΙ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΗΣ Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ όμως και η νέα Διοίκηση του κ. Δασκαλόπουλου προχώρησε στο σχέδιο που είχαν χαράξει οι ολίγοι, οι οποίοι γνωρίζανε ότι το ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ - ΕΠΡΕΠΕ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ- ΚΑΝΤΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΟΥΜΕ - ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΡΠΑΞΤΕ ΤΗΝ. ΕΤΣΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΒΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ.
ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΜΟΝΟ OΤΙ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΟΚΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΦΕΡΤΕ ΖΕΣΤΟ ΧΡΗΜΑ. ΠΩΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΤΟ ΒΡΟΥΝΕ TΟ ΖΕΣΤΟ ΧΡΗΜΑ ΟΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΑΦΟΥ ΗΔΗ ΕΙΧΑΝ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑ, ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΗΣΤΡΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΝΑΝΕ ΔΑΝΕΙΑ ΠΑ ΝΑ ΞΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ;
ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΠΡΟΧΩΡΑΝΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΠΑΤΙ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ,
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΚΥΡΕΣ.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ κ.κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ Η ΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ.
ΕΓΙΝΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ: 1) Από τη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ, 2) από το σύνολο των Δικηγόρων της Λαμίας, 3) Από τους κ.κ. Δικαστές της Λαμίας, 4) Από τους κ.κ. Βουλευτές της Φθιώτιδας και 5) Από την Τράπεζα της Ελλάδας: ΟΛΟΙ βλέπανε ότι καταστρέφεται οικονομικά η Φθιώτιδα, άτι διαλύονται οικογένειες, ότι πεθαίνουν άνθρωποι. Συγκάλυπταν και συγκαλύπτουν όμως ακόμα τους υπεύθυνους της ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ. Δεν τους οδήγησαν στη Δικαιοσύνη ως όφειλαν, γιατί αν το ΣΚΑΝΔΑΛΟ βγει στον αέρα θα έχει πολλές και μεγάλες αλυσιδωτές επιπτώσεις για πολλούς απ' αυτούς. Δυστυχώς η συμπαιγνία αυτή συνεχίζεται και μέχρι σήμερα.
ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ: - ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΕΠΙ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΠΕΡΝΟΥΜΕ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ; ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΣ ΟΙ ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΙ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΤΕ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΕ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ Κ.Κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ. ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΠΑΡΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.500.000 ΔΡΧ. Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ.
Με ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, αλλά και ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ στα χέρια της η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ προχώρησε σε ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ δεν βρέθηκε κάποιος από τα Διοικητικά και τα Εποπτικά Συμβούλια της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ της τελευταίας πενταετίας που να σηκώσει m ανάστημα του και να τα καταγγείλει ΔΗΜΟΣΙΑ όλα αυτά ως όφειλε.
ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΥΡΙΕ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΕ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΖΗΤΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΌ ΣΑΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΗΔΗ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΖΗΤΑΤΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ. ΚΑΘΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΤΙ ΟΙ  ΑΓΡΟΤΕΣ ΖΗΤΑΝΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΦΑΛΑΙΟ ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ.
Κύριε Δασκαλόπουλε,
Μην συνεχίζετε τους πλειστηριασμούς, μη πουλάτε τα ακίνητα των κ.κ. Συνεταίρων, γιατί διαπράττεται  αδικήματα, για  τα οποία θα κληθείτε  να λογοδοτήσετε σύντομα  στη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Προτιμήσατε να εξαντλήσετε οικονομικά τους κ.κ. Συνεταίρους και όχι να καταθέσετε ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΕΣ ως οφείλατε εκ του νόμου κατά παντός υπευθύνου όταν βρήκατε τα ταμεία της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ άδεια. Επί πλέον ποιήσατε τη νήσσα μαζί με ολόκληρο το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο όταν το ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ εξέδωσε ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΑΘΩΩΣΗΣ υπέρ των κυρίων υπευθύνων.
ΜΕ ΑΠΕΙΛΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ME ΑΓΩΓΗ ΛΕΓΟΝΤΑΣ: ΑΥΡΙΟ ΜΑ ΜΗΝ ΕΛΘΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Και ο αντιεισαγγελέας Λαμίας κ. Κωσταρέλος, αφού μου έδειξε την επίμαχη ΠΡΟΤΑΣΗ, άρχισε να διαβάζει: ΕΓΙΝΕ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 1) Από τη Σ.Τ.Λ., 2) από το σύνολο των Δικηγόρων της Λαμίας, 3) Από τους κ.κ. Δικαστές της Λαμίας; μου είπε: Και από μένα κ. Δημητρακόπουλε; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΜΑΛΙΣΤΑ κ, αντιεισαγγελέα και από ΕΣΑΣ, γιατί ο Σύλλογός μας κυκλοφόρησε 6 εφημερίδες που γράφαμε ότι καταθέσαμε Μηνύσεις και εσείς ρίξατε την υπόθεση στο καλάθι των αχρήστων. Επί πλέον κ. αντιεισαγγελέα και οι κ.κ. Εφέτες της Λαμίας, διότι αφού γνωρίζανε το ΠΟΡΙΣΜΑ έλαβαν υπόψιν τους ότι η συνολική ζημία που υπέστη η ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ από τον Πρόεδρο και τον Βόττα ανήλθε στο ποσό των 17.400.000 δρχ. και έτσι εξέδωσαν απαλλαχτικό ΒΟΥΛΕΥΜΑ. Αν το ποσόν ήταν 25.000.000 δρχ. τότε θα ήταν ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ και δεν Θα ΠΑΡΕΓΡΑΦΕΤΟ. Νευριασμένος ο κ. αντιεισαγγελέας διατάσσει: κ. Κοκκαλάκη καταθέστε την Μήνυση τη Δευτέρα, επαναλαμβάνοντας ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ......
 ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ
ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΣΤΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, γιατί οι ενέργειες που έκαναν ΟΛΕΣ οι διοικήσεις της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ μέχρι σήμερα είναι ΟΛΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ: Παρανομίες στα ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (χρέωναν τους Τόκους προκαταβολικά πάνω στο Κεφάλαιο, τα πανωτόκια και οι υπερημερίες ήταν τα μεγαλύτερα της αγοράς, κ.α.), για το λόγο αυτό δεν μας χορηγούν και τις καρτέλες μας προκειμένου να τις δείξουμε στη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.
Όταν η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ μάθει όλη την αλήθεια (αυτό φυσικά χρειάζεται χρόνο) τότε θα επιστραφούν τα ακίνητα.
Κύριε εκδότη του ΛΑΜΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, εμείς στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ταυ Συλλόγου μας που σας στείλαμε ήδη από την προηγούμενη ΔΕΥΤΕΡΑ για να την ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ και να ενημερώσετε έτσι το αναγνωστικά σας κοινό και την οποία την δημοσιεύσατε δυστυχώς στο φύλλο του ΣΑΒΒΑΤΟΥ, δηλ μια ημέρα προ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ δεν επιτιθέμεθα επί δικαίων και αδίκων, παρά μόνο επί αδίκων, διότι όλοι αυτοί γνωρίζανε το άδικο που διαπράττεται και κανένας δεν σήκωσε ανάστημα. ΟΛΟΙ τους υπογράφανε για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΔΙΟΤΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΡΓΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ  ΔΕΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝΕ.
Κύριοι Συνεταίροι
1  1)   ΑΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΨΗΦΙΣΤΕ ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ.
2    2)  ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΨΗΦΙΣΤΕ...... ΟΧΙ........ ΣΕ ΟΛΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
ευχαριστώ
Κώστας Γ. Δημητρακόπουλος - Πρόεδρος του Συλλόγου Συνεταίρων - Δανειοληπτών- Εγγυητών- Πελατών Της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας «Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ»

ΟΜΙΛΙΑ 5η, μέσα από τα Πρακτικά

Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας  συν.π.ε.

 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΗΣ 

11   ΜΑΪΟΥ 2003

Αναστασία παρασκευοπουΛου
απομαγνητοφωνήσεις πρακτικών
(Συνεδρίων –Συμβουλίων – Συνελεύσεων - Σεμιναρίων)
ΑΜΦΙΜΡΑΤΟΥΣ &  ΑΜΕΙΝΙΟΥ 24 - ΑΘΗΝΑ 11631
ΤΗΛ. 21075.13.642, 210 75.13.620 - FAX: 21075.13.642
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ ξανά τους Ψηφολέκτες, μου είπαν απ' έξω ότι δεν έχουν πάει. Είναι κάποιοι από αυτούς; Να περάσουν έξω. 
Κ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι Συνεταίροι, σήμερα καλούμαστε να αποφασίσουμε ουσιαστικά για το μέλλον το δικό μας αλλά και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας. Επί 95 χρόνια αυτό το Ίδρυμα δεν ξεσπίτωσε κανέναν. Δεν είναι σωστό λοιπόν να ξεσπιτώσει σήμερα χιλιάδες συνεταίρους, γιατί μερικοί τον Ιστορικό Συνεταιρισμό των Τεχνοεργατών τον μετέτρεψαν με στημένη Γενική Συνέλευση, σε Τράπεζα. Για να πάρουν μερικοί παρανόμως μεγάλα δάνεια της τάξεως των 100, 200 και 500 εκατομμυρίων δραχμών.
Όλοι περιμέναμε από τη νέα Διοίκηση του κ.Δασκαλόπουλου, αφού ενημερώσαμε την κοινή γνώμη με τα ΜΜΕ της περιοχής, ότι το γραμμάτιο σε διαταγή που είχαν υπογράψει χιλιάδες Συνεταίροι, είναι Σύμβαση και έτσι έπρεπε να αντιμετωπιστεί, ώστε οι κύριοι συνεταίροι να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.2912/2001. Για τα πανωτόκια. Να βρει λοιπόν λύσεις η καινούρια Διοίκηση και να μην προχωρήσει σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, με τα παράνομα αυτά γραμμάτια που έχει στο χαρτοφυλάκιο της.
Δυστυχώς όμως και η νέα Διοίκηση του κ.Δασκαλόπουλου, προχώρησε στο σχέδιο που είχαν χαράξει οι ολίγοι, οι οποίοι γνωρίζανε ότι το Γραμμάτιο-Συναλλαγματική σε διαταγή είναι παράνομο/η. Έπρεπε όμως να εφαρμοστεί το σχέδιο, «κάντε κατασχέσεις, κάντε πλειστηριασμούς ώστε να θησαυρίσουμε. Μια ευκαιρία μας δίνεται, αρπάξτε την». Έτσι η βιομηχανία των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών, προχώρησε.
Μας είπαν μόνο ότι χαρίζουν Τόκους. Αλλά φέρτε ζεστό χρήμα. Πως όμως να το βρούνε το ζεστό χρήμα χιλιάδες Συνεταίροι, αφού ήδη είχαν φροντίσει να τους βάλουν όλους στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» και τα υπόλοιπα Ληστρικά Ιδρύματα της πόλης μας δεν μας δίνανε δάνεια για να ξαναχρηματοδοτήσουμε τους απατεώνες; Οι παρανομίες προχωράνε και στις Συμβάσεις, γιατί είχαν προηγηθεί τα παράνομα Γραμμάτια-Συναλλαγματικές. Αλλά και οι νέες Συμβάσεις, χωρίς να έχουν προηγηθεί Γραμμάτια-Συναλλαγματικές, περιέχουν όρους που τις δικαστικά καθίστανται άκυρες.
Δεν πρέπει να αφήσουμε τη νέα Διοίκηση πιεζόμενοι από διάφορους, να πάρει τα σπίτια των κ.κ. Συνεταίρων για μικρά ή μεσαία Κεφάλαια που χορήγησαν οι προηγούμενες Διοικήσεις. Έγινε μεγάλη συμπαιγνία σε βάρος χιλιάδων συνεταίρων, πρώτον, από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, δεύτερον από το σύνολο των δικηγόρων της Λαμίας. Τρίτον, να το ξαναπώ πάλι κ.Δασκαλόπουλε, το είπα και στο δικαστήριο στον κύριο Εισαγγελέα. Από τους κυρίους δικαστές της Λαμίας. Τέταρτον, από τους κυρίους Βουλευτές της Φθιώτιδας. Και πέμπτον, από την Τράπεζα της Ελλάδας.
Όλοι βλέπανε ότι καταστρέφεται οικονομικά η Φθιώτιδα, ότι διαλύονται οικογένειες, ότι πεθαίνουν άνθρωποι. Και δεν αφήσανε σήμερα μία κυρία - δεν ξέρω αν είναι εδώ η κυρία Καλλιώρα - πέθανε ο άνδρας της, ήθελε να σας τα πει, και τις είπατε «Σας έχουμε διαγράψει» δεν μπορείτε να μπείτε σην αίθουσα. Συγκάλυπταν και συγκαλύπτουν όμως ακόμα, τους υπεύθυνους της λεηλασίας, - το τονίζω και το έχω με κεφαλαία γράμματα- της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας.
Δεν τους οδήγησαν στην δικαιοσύνη, ως όφειλαν. Γιατί αν το σκάνδαλο κύριο Συνεταίροι βγει στον αέρα, θα έχει πολλές και μεγάλες αλυσιδωτές επιπτώσεις για πολλούς από αυτούς. Δυστυχώς, η συμπαιγνία αυτή -και επιμένω στην λέξη μου, την είπα και στον κύριο Αντίεισαγγελέα που με πήγε ο κ.Δασκαλόπουλος - συνεχίζεται και μέχρι σήμερα.
Μας λένε ότι οι Ισολογισμοί είναι αληθείς, με τα κέρδη που μας παρουσιάζουν. Γιατί όμως επί έξι χρόνια κ.Δασκαλόπουλε δεν παίρνουμε Μερίσματα;·- Αν είναι αληθείς οι Ισολογισμοί που φέρνετε στις Γενικές Συνελεύσεις κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριοι του Εποπτικού Συμβουλίου, γιατί δεν δίνετε τα Μερίσματα στους κυρίους Συνεταίρους; Θα είχαμε πάρει μέχρι σήμερα κ.Δασκαλόπουλε τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο δραχμές ο κάθε Συνεταίρος.
Ν.ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου).
Κ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Με παράνομα Γραμμάτια-Συναλλαγματικές λοιπόν φίλοι μου αλλά και παράνομες Συμβάσεις στα χέρια της η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, η δική μας Τράπεζα, που εμείς την φτιάξαμε, και είναι 95 χρόνια Συνεταιρισμός. Τον κάνανε Τράπεζα.
Με παράνομες λοιπόν κατασχέσεις και παράνομους πλειστηριασμούς δυστυχώς, δεν βρέθηκε κάποιος από τα Διοικητικά Συμβούλια και τα Εποπτικά, άλλοι κάθονται εδώ και άλλοι κάθονται κάτω, και είναι δυστυχώς και συνυπεύθυνοι και άτολμοι, όπως τους είπε και ο κ.Δασκαλόπουλος. Δεν βρέθηκε λοιπόν κάποιος από τα Διοικητικά και τα Εποπτικά Συμβούλια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας της τελευταίας πενταετίας που να σηκώσει το ανάστημα του και να τα καταγγείλει όλα αυτά δημόσια, ως όφειλε.
Βγήκατε στην Τηλεόραση κ. Παπαδημητρίου; Βγήκατε στην Τηλεόραση κύριε πρώην Πρόεδρε; Βγήκε κανένας από τα σημερινά Συμβούλια, που σας ψηφίσαμε; Γιατί δεν βγαίνετε; Τι οφέλη έχετε; Τι σας έχουν τάξει; Γι' αυτό κύριε Δασκαλόπουλε και κύριοι του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου σήμερα, ζητάμε από εσάς να πληρώσουμε μόνο το Κεφάλαιο, χωρίς τους τόκους και τις Κεφαλαιοποιήσεις.
Ήδη το Κεφάλαιο το έχουμε πληρώσει με τα παράνομα Γραμμάτια-Συναλλαγματικές σας, χιλιάδες συνεταίροι τουλάχιστον είκοσι φορές. Και εσείς ζητάτε ακόμα και άλλα χρήματα. Καθ' ην στιγμή κ. Δασκαλόπουλε γνωρίζουμε όλοι ότι οι αγρότες ζητάνε να πληρώσουν μόνο το Κεφάλαιο, αν και δεν είναι συνεταίροι στην Αγροτική Τράπεζα. Εμείς είμαστε Συνεταίροι, έχουμε Μετοχικό Κεφάλαιο το οποίο κάνετε το κορόιδο.
Εγώ πήρα δάνειο 200.000, δεν μου δίνετε τις καρτέλες. Σας έχω κάνει Αίτηση, με γράψατε όμως κανονικά......Γιατί κύριε Δασκαλόπουλε; Είμαστε Συνεταίροι, σας έχω βάλει Μετοχικό Κεφάλαιο 600.000 δρχ.. δεν έχει «γεννήσει». Το δανειάκι μου όμως έφτασε τα 20 εκατομμύρια δραχμές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, συντομεύετε,
«.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα πάρω και το χρόνο της γυναίκας μου. Δεν θα μιλήσει, κύριε Πρόεδρε,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν γράφτηκε ομιλήτρια. Συντομεύετε. 
 «.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:    Κύριε    Δασκαλόπουλε,    μην    συνεχίζετε    τους Πλειστηριασμούς.  Μην πουλάτε τα ακίνητα των κυρίων  Συνεταίρων, γιατί διαπράττετε αδικήματα για τα οποία θα κληθείτε να λογοδοτήσετε σύντομα στην Δικαιοσύνη. Προτιμήσατε να εξαντλήσετε οικονομικά τους κυρίους Συνεταίρους, και όχι να καταθέσετε Μηνύσεις και Αγωγές, ως οφείλατε. 
Ν.ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου) 
«.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε να πείτε τίποτα; Ανεβείτε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δημητρακόπουλε έχει παρέλθει ο χρόνος, σας παρακαλώ.
«.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σε παρακαλώ, δεν θα αρχίσουμε τα ίδια με τον κ.Κοκκαλάκη. Σε παρακαλώ. Θέλω και τον χρόνο της γυναίκας μου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δημητρακόπουλε, έχει τελειώσει. Κάναμε μια συμφωνία όλοι εδώ μέσα. Εσείς θέλετε να την καταπατήσετε. Τι θέλετε;  
«.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω ένα λεπτό ακόμα.  
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώνετε, έχετε δυο λεπτά. Σας έχω αφήσει δυο λεπτά. 
 «.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε σιγά, εδώ γίνανε τόσες ατασθαλίες, σε παρακαλώ. Θα τα πούμε όλα εδώ. Θα πούμε και για τον κύριο Εισαγγελέα της Λαμίας. Εμείς έχουμε τόλμη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, τελειώστε τώρα.
Κ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Προτιμήσατε να εξαντλήσετε οικονομικά τους κυρίους συνεταίρους και όχι να καταθέσετε μηνύσεις και αγωγές, ως οφείλατε εκ του νόμου κατά  παντός υπευθύνου, όταν βρήκατε τα ταμεία   της Συνεταιριστικής Τράπεζας άδεια κ.Δασκαλόπουλε.
Επιπλέον, ποιήσατε την νήσσα. Και εσείς έπρεπε να φύγετε κ.Δασκαλόπουλε, να παραιτηθείτε. Το βρήκατε άδειο το Ταμείο. Και ποιήσατε την νήσσα, μαζί με ολόκληρο το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο, όταν το Εφετείο Λαμίας κ.Δασκαλόπουλε εξέδωσε Βούλευμα αθώωσης υπέρ των κυρίων υπευθύνων, Τρίανταφυλλόπουλου, Βότα και Σία.

Την Παρασκευή όμως κ. Δασκαλόπουλε πήγατε γρήγορα να καταθέσετε Μήνυση, και με απειλήσατε και με Αγωγή λέγοντας «Αύριο να μην έρθεις στην Γενική Συνέλευση Δημητρακόπουλε». Και ο κ. Αντιεισαγγελέας Λαμίας, τον έχω μέσα εδώ, καταγράφοντα, και ο κ. Αντιεισαγγελέας. Λαμίας, ο κ. Κωσταρέλος, λέω και το όνομα του, αφού μου έδειξε την επίμαχη πρόταση, άρχισε να διαβάζει.
«Έγινε συμπαιγνία σε βάρος χιλιάδων Συνεταίρων κ. Δημητρακόπουλε από την Συνεταιριστική, από τους δικαστές της Λαμίας -μου είπε- και από εμένα»;

Μισό λεπτό, εδώ θα τα πούμε όλα. «Μάλιστα κ.Κωσταρέλε, και από εσάς. Μάλιστα κύριε Εισαγγελέα. Γιατί ο Σύλλογος μας κυκλοφόρησε έξι Εφημερίδες που γράφαμε ότι καταθέσαμε Μηνύσεις και εσείς τις ρίξατε στο καλάθι των αχρήστων. Επιπλέον κύριε Εισαγγελέα -του λέω- είναι και οι κύριοι Εφέτες της Λαμίας - για να το ακούσει και ο Δασκαλόπουλος, εγώ δεν κάνω πίσω- γιατί αφού γνωρίζανε τα Πορίσματα έλαβαν υπόψη τους ότι η συνολική ζημία που υπέστη η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας από τον Πρόεδρο και τον Βότα, ανήλθαν στο ποσό των 17.400.000 και έτσι εξέδωσαν φίλοι μου Συνεταίροι, απαλλακτικό Βούλευμα, οι κύριοι Εφέτες της Λαμίας. Αν το ποσό ήταν 25 εκατομμύρια, τότε θα ήταν κακούργημα και δεν θα τταραγράφονταν».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δημητρακόπουλε...
Κ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω, δεν είναι πολλοί ομιλητές 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δέκα λεπτά. Οι υπόλοιποι γιατί να σας περιμένουν; Δέκα λεπτά έχετε. 
Κ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι πολλοί ομιλητές. «Κύριε Κοκκαλάκη - του λέει ο Εισαγγελέας - καταθέστε την μήνυση την Δευτέρα. Και επαναλαμβάνοντας, καταθέστε την».
Κύριοι Συνεταίροι, διεκδικήστε τα σπίτια σας μέσα από την σημερινή Γενική Συνέλευση, γιατί οι ενέργειες που έκαναν όλες οι Διοικήσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας μέχρι σήμερα είναι όλες παράνομες. Παρανομίες στα Γραμμάτια-Συναλλαγματικές. Χρέωναν τους τόκους προκαταβολικά πάνω στο Κεφάλαιο. Τα Πανωτόκια και οι υπερημερίες ήταν οι μεγαλύτερες της αγοράς. Για τον λόγο αυτό δεν μας χορηγούν και, τις Καρτέλες μας, προκειμένου να τις δείξουμε στην Δικαιοσύνη. Όταν η Δικαιοσύνη μάθει όλη την αλήθεια, αυτό φυσικά χρειάζεται χρόνο, τότε θα επιστραφούν τα ακίνητα σας.

ΟΜΙΛΙΑ 6η  

Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας  συν.π.ε. 

24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004

Κύριοι Συνεταίροι, Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Το 1992 παρασύρθηκα και εγώ όπως και οι 16.000 Συνεταίροι της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ:
α) Από τις παράνομες Κεφαλαιοποιήσεις των ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ.
    β) Από την μετατροπή του ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΕΡΓΑΤΩΝ -  ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ σε ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  με αντιδεοντολογικές διεργασίες κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
κ.κ. Συνεταίροι
Τα Δάνεια που μας χορήγησε η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ το 1992 χορηγήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για την αποπληρωμή των οφειλών μας από προηγούμενα Γραμμάτια-Συναλλαγματικές. Δηλαδή χορηγήθηκαν για τη Λογιστική απόσβεση των οφειλών μας. Έτσι στην τσέπη μου εγώ, αλλά και στην τσέπη χιλιάδων Συνεταίρων δεν μπήκε ούτε μία δραχμή. Επί πλέον η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ καρπώθηκε τα ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΜΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΜΕΡΙΔΕΣ).
Έτσι εγώ, και χιλιάδες άλλοι Συνεταίροι κατεβάλαμε Τόκους Υπερημερίας, Τόκους από Ανατοκισμό (Πανωτόκια), Ε.Φ.Τ.Ε. και Δικαστικά έξοδα, μη υπολογιζόμενων των εκατομμυρίων δραχμών που μέχρι σήμερα έχουμε καταβάλλει στην ΑΧΟΡΤΑΓΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ για την αποπληρωμή αυτών των Κεφαλαιοποιημένων οφειλών μας σ' αυτήν.
Το Ίδρυμα δεν μας χορηγεί αντίγραφα των Φακέλων των Δανείων ΜΑΣ και λεπτομερείς καταστάσεις, περιέχουσες όλες τις, επί μέρους, Χρεοπιστωτικές πράξεις και Σημειώσεις και την εν γένει εξέλιξη των χρεών μας.
Επίσης η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ μας προεισέπραται παράνομα και τους τόκους των εξαμήνων, τους οποίους συνυπολόγιζε στο ποσό των Γραμματίων -Συναλλαγματικών μας από το 1980 που χρηματοδοτηθήκαμε μέχρι το 1992.
Εγώ και εκατοντάδες άλλοι Συνεταίροι χρηματοδοτηθήκαμε από το 1980 και μετά με 100.000 δρχ. Το 2004 το μικρό αυτό ΚΕΦΑΛΑΙΟ έφτασε με τις Γεωμετρικές τους προσαυξήσεις στο αστρονομικό ποσό των 25.000.000 δρχ.
ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ να συνδράμει τη Δικαιοσύνη να αποκαλύψει ολόκληρη την αλήθεια, που καίει την Κοινωνία ολόκληρης της ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
Να βοηθήσει αυτούς που ξεσπιτώθηκαν και αδικήθηκαν.
Προ ενός όμως μηνός επληροφορήθην ότι ο κ. Εισαγγελέας Λαμίας διενεργεί έλεγχο μόνο για την Cofiplan, Στις 129 σελίδες όμως του ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ περιγράφονται δεκάδες άλλα ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ.
Κύριοι Συνεταίροι
Τα παλιά μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου είχαν πάρει μεγάλα Δάνεια και δεν παρευρίσκονται στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ για να υπερασπιστούν τα δίκαια των κ.κ. Συνεταίρων.
Επί πλέον ένα ή δύο μέλη των προηγούμενων Διοικήσεων λιβανίζουν διαρκώς τη νέα Διοίκηση για τους δικούς τους λόγους έκαστος.
Κύριοι Συνεταίροι,
Ο Νίκος ο Δασκαλόπουλος είναι ο Μοναδικός Πρόεδρος του Ιστορικού αυτού Ιδρύματος του προσπάθησε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα.
Ο Μ Ω Σ
ΓΙΑΤΙ κ. Δασκαλόπουλε, εσείς και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν πήγατε στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΛΑΜΙΑΣ να του αναφέρεται ότι βρήκατε ΑΔΕΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, ως είχατε έννομο συμφέρον και υποχρέωση; ΓΙΑΤΙ κ. Δασκαλόπουλε, αφού γνωρίζατε τον νόμο 2076/92 προχωρήσατε, και ξεσπιτώσατε εκατοντάδες Μικρό - Δανειολήπτες;
Κύριε Δασκαλόπουλε,
είστε σωστός άνθρωπος και καλός Διοικητής της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΟΜΩΣ
Τι φοβάστε και δεν βάζετε το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο;
ΔΕΝ είναι σωστό και δίκαιο κ. Δασκαλόπουλε την τρύπα των 10 ΔΙΣ Δραχμών που. δημιούργησαν οι προηγούμενες Διοικήσεις να την καλύψουν οι Μικρο-Δανειστές-Συνεταίροι των 100 και των 200 χιλιάδων δραχμών που ήδη έχουν πληρώσει πολλές φορές το μικρό αρχικό τους Κεφάλαιο που είχαν πάρει ως Δάνειο.
κ.κ. Συνεταίροι
Σαν να μην φτάνει αυτό, βιώνουμε και την κραυγαλέα αδικία, καθώς διαπιστώνουμε πως, ενώ οι ίδιοι υφιστάμεθα διώξεις και αντιμετωπίζουμε το φάσμα της χρεοκοπίας, αλλά και τον κίνδυνο της φυλακής, γιατί αδυνατούμε να πληρώνουμε ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΤΑ ΗΔΗ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΙΚΡΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΧΟΡΤΑΓΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ, την ίδια στιγμή διάφορα "λαμόγια" έχουν φάει το καταπέτασμα, έχουν λεηλατήσει το χρήμα, πλην όμως μένουν ατιμώρητοι και κυκλοφορούν ελεύθεροι, βγάζοντας τη γλώσσα σε όλους μας.
Κύριοι Συνεταίροι,
Στο σημείο αυτό επικεντρώνεται η εναντίωσή μας εναντίον της σημερινής Διοίκησης της ΣΥΝΕΤΑίΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ.
Εναντίον προσωπικά του κ. Νίκου Δασκαλόπουλου με την ιδιότητα του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ΟΧΙ απλά δεν έχουμε τίποτα, αλλά αντίθετα έχουμε να του απονείμουμε και εύσημα.
Είναι ο μοναδικός, μετά τον αείμνηστο πατέρα του, που φρόντισε και πόνεσε και αγωνίστηκε για τα πραγματικά συμφέροντα του Ιστορικού αυτού Ιδρύματος.
Κύριοι Συνεταίροι,
Ο Νίκος Δασκαλόπουλος όμως έκανε ένα μεγάλο λάθος.
Ακολούθησε μια κακή τακτική. Επειδή ήταν δύσκολο να πολεμήσει εκείνους που έβλαψαν καταστροφικά τα συμφέροντα του Ιδρύματος μας, γιατί ίσως αυτοί είναι τα δυνατά έντομα που δεν πιάνονται από τον ιστό της αράχνης γιατί τον καταστρέφουν, στράφηκε εναντίον εντόμων που πιάνονται από τον ιστό της αράχνης για να καλύψει τα σπασμένα του Ιδρύματος.

Και με την ταχτική του αυτή ο Νίκος μας συνέθλιψε
Αυτή η τακτική του ΜΑΣ επιτρέπει να του πούμε:

Κύριε Δασκαλόπουλε,
Είσαι άδικος μαζί μας.
Αν θέλεις και τα συμφέροντα του Ιδρύματος να προασπίσεις - και οφείλεις να το κάνεις αυτό - και το δίκαιο και τον νόμο να τηρήσεις δεν έχεις παρά να υιοθετήσεις τις προτάσεις ΜΑΣ και να προτείνεις και ΕΣΥ στη ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ να αποφασίσει ομόφωνα:
1)  Αναδρομική εφαρμογή του καταργηθέντος νόμου 2076/92 και για τον χρόνο που ίσχυε, ώστε να αρθούν οι παρανομίες που έγιναν σε βάρος ΜΑΣ από την ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ του νόμου το 1992 του Κων/νου Μητσοτάκη. 
2)  Καταβολή στο Ίδρυμα μόνο του ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ενός εκάστου από ΕΜΑΣ και μάλιστα ΔΙΑ ΔΟΣΕΩΝ ΑΤΟΚΩΝ, γιατί το μέχρι σήμερα ΚΥΝΗΓΗΤΟ ΜΑΣ από το Ίδρυμα δεν μας φτώχυνε απλώς, αλλά μας κατέστρεψε, αφού και τα ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ακόμη εξ αιτίας της τα χάσαμε.
         3)  Να ζητήσετε από τον κ. Εισαγγελέα Λαμίας ως οφείλατε και από το νόμο, όταν αναλάβατε αυτό το Ιστορικό Ιδρυμα να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι της Οικονομικής λεηλασίας και γενικώς της Περιουσίας του Ιδρύματος ΜΑΣ όσων ευθύνονται στη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Ο καιρός πιέζει, γιατί κάθε ημέρα που περνάει ΜΑΣ φέρνει τπο κοντά στην παραγραφή τους. ΗΔΗ ΤΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ.
Επίσης καταθέτω στο Προεδρείο της
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1) Την ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ με την οποία ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΩΣ ANΩ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.
2) Το Φυλλάδιο του Συλλόγου ΜΑΣ που μοιράστηκε σήμερα σε όλους παρευρισκόμενους κ.κ. Συνεταίρους να καταχωρηθεί στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ.
ΕΠΙΣΗΣ KANΩ ΣΥΣΤΑΣΗ
α) ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ
β) ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΕΙ
ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΒΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΥΣΩ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ.
ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΘΗΚΕ Η ΦΡΑΣΗ ΜΟΥ, ΕΙΧΑ ΠΕΙ: ΘΑ ΜΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ 500.000 ΔΡΧ ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΘΑ ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΩ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ.
Κύριοι Συνεταίροι
Σήμερα καλείστε να ψηφίσετε ΝΑΙ στις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ για το καλό όλων ΜΑΣ, αλλά και για το καλό του Ιστορικού αυτού Ιδρύματος που οι παππούδες το οραματίστηκαν και το Ιδρυσαν για να μην χάνουμε τα σπίτια ΜΑΣ από τους Τοκογλύφους και ΟΧΙ το ίδιο το Ίδρυμα να μας πάρει τα ΣΠΙΤΙΑ.
Όπως γνωρίζετε ΟΛΟΙ ΣΑΣ η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ είναι το ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΟΡΓΑΝΟ το δυνάμενο να λάβει αποφάσεις επί παντός θέματος που αφορά το Ίδρυμα.

Σε διαφορετική περίπτωση ο κ. εισαγγελέας Λαμίας θα μου ξαναπεί:
ΑΦΟΥ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ κ. Δημητρακόπουλε
ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ
ΠΩΣ ΕΓΩ ΘΑ ΔΙΑΤΑΞΩ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ; ΟΜΙΛΙΑ 7η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΤΗΝ

18 ΜΑΪΟΥ 2005

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

(Συνεταίρος και Πρόεδρος των Δανειοληπτών - Εγγυητών της ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ).

Φίλες και φίλοι, Αγαπητοί Συνεταίροι, υπαγόμαστε όλοι στη νέα ρύθμιση του ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ για τα Πανωτόκια. 
Συγκεκριμένα για τα μικρά δάνεια των 200.000 δρχ, και 500.000 δρχ, που δανειζόμασταν με Γραμμάτια - Συναλλαγματικές και τα οποία ανανεώναμε κάθε εξάμηνο, έφτασαν με τους παράνομους τόκους το 1992 να μας τα ΚΕΦΑΛΑΙΟΙΊΟΙΗΣΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ με άλλα Γραμμάτια - Συναλλαγματικές των 5.400.000 δρχ, (κατά περίπτωση μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσά) και σήμερα να μας ζητάνε για κάθε Γραμμάτιο-Συναλλαγματική των 200.000 δρχ. να πληρώσουμε 16.000.000 δρχ,
Στη συνέχεια το ΑΧΟΡΤΑΓΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΙΔΡΥΜΑ διαπίστωσε ότι τα Γραμμάτια-Συναλλαγματικές αυτά είναι ευάλωτα και ζήτησε από τους κ.κ. Συνεταίρους να ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Οι κύριοι Συνέταιροι πιεζόμενοι έμμεσα υποχρεώθηκαν να τις υπογράψουν. Δηλαδή υποτάχτηκαν στο νόμο της ανάγκης.
Η νέα Διοίκηση του Νίκου Δασκαλόπουλου απαίτησε από τους Μικρο-Δανειολήτττες και τους Εγγυητές να καλύψουν το έλλειμμα των 10 ΔΙΣ δραχμών οδηγώντας τους στα Δικαστήρια με τους παράνομους Πλειστηριασμούς το 2001 και 2002.
Οι κ.κ. δικαστές γνώριζαν ότι οι Πλειστηριασμοί αυτοί ήταν παράνομοι, αλλά υπέγραφαν ενάντια στο νόμο. Αντί λοιπόν οι κ.κ. Δικαστές να προστατέψουν τους πολίτες ως όφειλαν, έβγαζαν παράνομες Αποφάσεις εναντίον των κ.κ. Συνεταίρων. Έτσι συνετέλεσαν οι κ.κ. Δικαστές της Λαμίας της εποχής εκείνης να διαλυθούν οικογένειες, να πεθάνουν Συνεταίροι, να γίνουν μαλλιά κουβάρια Δανειολήπτες και Εγγυητές και να μπουν Συνεταίροι στον Τειρεσία με όλα τα επακόλουθα, τα οποία όλοι μας γνωρίζουμε. Επίσης οι κ.κ. Συνεταίροι υποβλήθηκαν με τις δίκες αυτές σε τεράστια οικονομική επιβάρυνση.
Φίλες και φίλοι
Οι προηγούμενες Διοικήσεις εξαπάτησαν πολλούς Συνεταίρους καταχρώντας τους χρήματα, ή πλουτίζοντας αυτοί οι ίδιοι ή πλουτίζοντας παράνομα το Ίδρυμα.
Κύριοι Συνεταίροι
Ερευνήστε και Σεις τις αποδείξεις σας και τους αναλυτικούς Λογαριασμούς που σας δίνει το Πιστωτικό μας Ίδρυμα. Κάποια κομπίνα θα σας έχουν κάνει δεν μπορεί;
Κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου Αγαπητοί κ. Συνεταίροι
Εγώ, για όλους αυτούς τους λόγους και επειδή θεωρώ ότι εξαπατήθηκα και  εμπαίχτηκα από το Πιστωτικό μας Ίδρυμα, στο οποίο είχαμε όλοι μας μεγάλη   εμπιστοσύνη, γιατί επί 90 χρόνια δεν εξαπατήθηκε κανένας Συνεταίρος και δεν πήρανε κανενός το σπίτι και στο οποίο δεν είμαι απλός πελάτης αλλά Συνεταίρος
1). Θα καταθέσω ΑΓΩΓΗ για υλική και ηθική βλάβη που υπέστην.
                2). Θα καταθέτω ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
που ανέρχονται σε 2.000.000 δρχ, περίπου ζητώντας από το Ίδρυμα να μου δώσει ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ με την ΥΠΕΡΑΞΙΑ που έχει επέλθει σ' αυτά από το 1980 μέχρι σήμερα (δηλαδή με τον απορρέοντα ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ τους), που ανέρχεται σε πολλές χιλιάδες Ευρώ.
Κύριε Δασκαλόπουλε
Αναγνωρίζουμε ότι παραλάβατε χάος. Επιβάλλεται όμως να εφαρμόσετε το νόμο που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων. Ο νόμος είναι νόμος.
Εμείς οι μικρο-Δανειολήπτες - Εγγυητές όπως καταλάβατε κ. Δασκαλόπουλε δεν είμαστε μπαταξήδες, όπως μας αποκαλέσατε στα Μ.Μ.Ε. της πόλης μας. Πληρώσαμε το δάνειο που πήραμε 10 φορές, ας μην το πληρώσουμε 20 φορές.
Άλλοι είναι αυτοί που καταλήστεψαν το Ίδρυμα και τους Συνεταίρους.
Άλλοι είναι αυτοί που πήραν τα μεγάλα δάνεια χωρίς εγγυήσεις.
Είναι οι κολλητοί τους και Εσείς τους προστατεύετε ακόμα.
Μου δίνεται λοιπόν το δικαίωμα κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου με όλα αυτά που μεθοδεύετε στα Διοικητικά σας Συμβούλια να Σας αποκαλέσω και δημόσια από αυτό εδώ το βήμα ΣΥΓΚΑΛΗΨΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΜΠΙΝΑΔΟΡΩΝ.
ΚΑΛΩ
λοιπόν έναν λεοντόκαρδο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ. Έναν ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ που να το λέει η καρδιά του. Να οδηγήσει στη Δικαιοσύνη τους υπεύθυνους της λεηλασίας αυτού του Ιστορικού 'Ιδρύματος που έχει ηλικία 100 χρόνων.
Οι προηγούμενοι Διοικούντες αυτό το Ίδρυμα, τέλεσαν σειρά αξιόποινων και ποινικά κολάσιμων πράξεων. Όπως παράβαση καθήκοντος, απιστίας, υπεξαίρεση χρημάτων, κ.λ.π. τα οποία υπάρχουν όλα στο ΠΟΡΙΣΜΑ του κ. Βασιλαδιώτη. Τα παραπάνω ποινικά αδικήματα προφανώς διαπράχθηκαν από δόλο ή βαριά αμέλεια, εν γνώσει τους με πρόθεση να ωφελήαβυν άλλα πρόσωπα ή να ωφεληθούν οι ίδιοι.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την οικονομική ζημία του Ιδρύματος μας και κατά επέκταση και την ζημία όλων των κ.κ. Συνεταίρων.
Ο Σύλλογός μας έχει καταθέσει Μηνύσεις αλλά έχουν τεθεί στο αρχείο.
Φίλες και φίλοι
Ο Νίκος Δασκαλόπουλος έβαλε τάξη στο Ίδρυμα, αλλά δεν εφαρμόζει το νέο νόμο για τα Πανωτόκια του Κώστα Καραμανλή και δεν οδηγεί στη Δικαιοσύνη την προηγούμενη Διοίκηση για την τεράστια κακοδιαχείριση που υπέστη το Ίδρυμα μας. Είναι άξιος και ασκεί τα καθήκοντα του με συνέπεια και επιμέλεια.

Κύριε, Πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης, Κύριε, Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύριοι, του Διοικητικού Συμβουλίου, Κυρίες και κύριοι Συνεταίροι

ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΑΡΧΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠOY ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΟΣΟΝ ΒΑΣΗΣ / ΛΗΦΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.
Φίλοι μου
ΔΕΝ δήλωσαν να ομιλήσουν και σ’ αυτή τη Γενική Συνέλευση όπως και στις προηγούμενες οι κύριοι Συνεταίροι που εκλέχθηκαν με τον άλλον συνδυασμό στις προηγούμενες εκλογές και να διεκδικήσουν εκ μέρους μας από αυτό εδώ το βήμα τα δίκαια και την εφαρμογή των νόμων.
Μήπως τα πήρανε χοντρά και τώρα σιωπούν.....
Κάποτε φωνάζανε, ενημερώνανε και ξεσήκωναν τους κ.κ. Συνεταίρους.
Μήπως προλάβανε και γράψανε τα μεγάλα Δάνεια που πήρανε, χωρίς εγγυήσεις, στα παιδιά τους;
Μήπως αυτός ήταν μόνο ο λόγος που ζητήσανε την ψήφο Σας; Μήπως τα κορόιδα είμαστε πάντα ΕΜΕΙΣ;      
              Ευχαριστώ που με ακούσατε 


Ιδού τι γράφει το φυλλάδιο που μοιράστηκε στους κ.κ. Συνεταίρους κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της 18 Μαϊου 2005ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΕ στους κ.κ. Συνεταίρους στη Γενική Συνέλευση της 18ης Μαϊου 2005 και ώρα 6 μ. μ.
ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ

Κύριε Πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης - Κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου - Κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου - Κυρίες και κύριοι Συνεταίροι

ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΑΡΧΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΩΣ  ΠΟΣΟΝ ΒΑΣΗΣ /ΛΗΦΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΖΗΤΑΜΕ

 1. ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2005 ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΟΙ πλειστηριασμοί και οι εκβιασμοί προσ τουσ κ.κ. συνεταίρους.
         2.    ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2005 ΑΠΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡηΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥΣ Ή ΝΑ ΤΟΥΣ ΖΗΤΑΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ.
         3.    ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ κ.κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΩΤΟΚΙΩΝ.
         4.   ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΉΣ ΜΑΣ (άρθρο 30 ν. 2789/00, ως τροποποιήθηκε διαδοχικά με το άρθρο 47 ν.2873/00, άρθρο 42 ν.2912/01 και άρθρο 39 ν.3259/04)
         5. ΝΑ ΜΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΞΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ   ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΑΣ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΗ ΟΦΕΙΛΗ ΜΑΣ. ΩΣΤΕ ΑΝ ΤΥΧΟΝ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΤΟΤΕ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ 3259/2004.
ΔΙΟΤΙ ΣΤΙΣ ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΩΣ ΠΟΣΟΝ ΒΑΣΗΣ / ΛΗΦΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ (ΑΗΑΑΔΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΑΛΑΜΕ. ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΜΑΣ) ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΒΑΖΕΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΤΡΙΑ (3).
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΞΥΠΝΑΔΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ.
ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΟΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΧΤΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΛΑΤΕΣ.
        6. ΟΙ  ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΝΑ ΠΑΗΡΩΣΟΥΝ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑ.Ο ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΥ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ. ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΟΧΙ  ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ή ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΟΤΙ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΟΥ   ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ  ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΑΝΩΤΟΚΙΑ.
    7. Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΩΣΤΕ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ  ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,     ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΚΟΥΓΤΗΜΑΤΙΚΕΣ  ΤΟΥΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΑΦΗΣΑΤΕ ΝΑ   ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ, ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ 5ΕΤΙΑΣ.
    8. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ.

ΕΤΣΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ

Α) Θα προσφέρετε μεγάλη οικονομική ανακούφιση στους κ.κ. Συνεταίρους και θα μείνετε; στην Ιστορία αυτού του Ιδρύματος.
Β) Δεν θα ξανατολμήσουν ΠΟΤΈ ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΟΙ που θα διοικήσουν αυτό το Ιστορικό Ίδρυμα, το οποίο ττρωτοιδρύσανε οι παππούδες μας το 1900, να κακοδιαχειριστούν τα χρήματα των κ.κ. Συνεταίρων.
Φίλες και φίλοι, Αγαπητοί Συνεταίροι
Υπαγόμαστε όλοι στη νέα ρύθμιση του ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ για τα Πανωτόκια, όταν μας χορηγήσουν το πραγματικό Αρχικό μας Κεφάλαιο που βάλαμε στην τσέπη μας και όχι το Κεφαλαιοποιημένο.
Συγκεκριμένα για τα μικρά δάνεια, η των 200.000 δρχ, και 500.000 δρχ, που δανειζόμασταν με Γραμμάτια και τα οποία ανανεώναμε κάθε εξάμηνο, έφτασαν με τους παράνομους τόκους το 1992 να μας τα ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ με άλλα ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ των 5.400.000 δρχ, (κατά περίπτωση μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσά) κ » σήμερα να μας ζητάνε για κάβε γραμμάτιο των 200.000 δρχ, να πληρώσουμε 16.000.000 δρχ,
Στη συνέχεια το ΑΧΟΡΤΑΓΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΙΔΡΥΜΑ διαπίστωσε ότι τα Γραμμάτια αυτά είναι ευάλωτα  και ζήτησε από τους κ.κ. Συνεταίρους να ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Οι κύριοι Συνέταιροι πιεζόμενοι έμμεσα   υποχρεώθηκαν  να  τις υπογράψουν.  Δηλαδή: υποτάχτηκαν στο νόμο της ανάγκης.
Η νέα Διοίκηση του Νίκου Δασκαλόπουλου απαίτησε με κατασχέσεις και Πλειστηριασμούς από τους Μίκρα-Δανειολήτττες και τους Εγγυητές να καλύψουν το έλλειμμα των 10 ΔΙΣ Λόγω των κακοδιαχειρίσεων των Διοικήσεων του κ. Τρίανταφυλλόπουλο» οδηγώντας τους στα Δικαστήρια με τους παράνομους Πλειστηριασμούς το 2001 και 2002.
Οι κ.κ. δικαστές της Φθιώτιδας γνώριζαν ότι οι πλειστηριασμοί αυτοί ήταν παράνομοι, αλλά υπέγραφαν ενάντια στο νόμο.
Αντί λοιπόν οι κ.κ. Δικαστές να προστατέψουν τους πολίτες ως όφειλαν, έβγαζαν παράνομες αποφάσεις εναντίον των Συνεταίρων.
Έτσι συνετέλεσαν οι κ.κ. Δικαστές της Λαμίας της εποχής εκείνης να διαλυθούν οικογένειες, να πεθάνουν Συνεταίροι, να γίνουν μαλλιά κουβάρια Δανειολήπτες και Εγγυητές και να μπουν Συνεταίροι στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ με όλα τα επακόλουθα, τα οποία όλοι μας γνωρίζουμε.
Επίσης οι κ.κ. Συνεταίροι υποβλήθηκαν με τις δίκες αυτές σε τεράστια οικονομική επιβάρυνση.

Φίλες και φίλοι
Οι προηγούμενες Διοικήσεις εξαπάτησαν πολλούς Συνεταίρους καταχρώντας τους χρήματα, ή πλουτίζοντας αυτοί οι ίδιοι ή πλουτίζοντας παράνομα το ίδρυμα.

Κύριοι Συνεταίροι
Ερευνήστε και Σεις τις αποδείξεις σας και τους αναλυτικούς Λογαριασμούς    που   σας δίνει το Πιστωτικό μας Ίδρυμα. Κάποια κομπίνα θα σας έχουν κάνει δεν μπορεί! 

Κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου Αγαπητοί κ. Συνεταίροι
Εγώ, για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά και για τους πιο κάτω που αναφέρω, θεωρώ ότι εξαπατήθηκα και εμπαίχτηκα από το Πιστωτικό μας Ίδρυμα, στο οποίο είχαμε όλοι μας μεγάλη εμπιστοσύνη όσο ήταν ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΕΡΓΑΤΩΝ.

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ
οτι έγινε ΤΡΑΠΕΖΑ με απόφαση της τότε Γενικής Συνέλευσης χωρίς να αναφέρουν,  ότι όποιοι Συνεταίροι καθυστερούν στις πληρωμές τους θα τους πάρουν τα ακίνητα και οι εγγυητές θα πληρώσουν το μάρμαρο....
Οι κ,κ. Συνεταίροι και οι Εγγυητές νόμιζαν ότι η δική τους Τράπεζα δεν θα προβαίνει όπως και δεν προέβαινε επί 90 συνεχή χρόνια σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Αν αυτό το γνώριζαν ή το υποψιαζότανε δεν 8α υπέγραφε κανένας ως εγγυητής.
Παραπλανήθηκαν λοιπόν από επιτήδειους ομιλητές στην τότε Γενική Συνέλευση και ψήφισαν ώστε το Ίδρυμα,, από Σύλλογος Τεχνοεργατών να μετατραπεί σε Τράπεζα.
ΜΟΛΙΣ αναγνωρίστηκε ως Τράπεζα, άρχισαν οι κομπίνες, άρχισαν οι παράνομες χρηματοδοτήσεις, χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις, τις οποίες και διαβάσαμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ στο ΠΟΡΙΣΜΑ του κ. Βασιλαδιώτη (επιτρόπου της Τραπέζης,της Ελλάδος, ο οποίος αντί να καθίσει μόνο 6 μήνες στο Ίδρυμα, κάθισε μερικά χρόνια).
ΕΤΣΙ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΚΟΛΛΗΤΟΙ ΤΑ ΜΝΕΙΑ ΤΩΝ 100. 200· 500 εκατομμυρίων δραχμών, αλλά και 1 Δις δρχ. χωρίς τις απαραίτητες εξασφαλίσεις.
Επιπλέον οι Διοικούντες το Ίδρυμα άρχισαν να παίζουν παράνομα και χωρίς την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων τα χρήματα των κ.κ. Συνεταίρων στο Χρηματιστήριο,
Έτσι μερικοί υπάλληλοι. αλλά και Διοικούντες το Ίδρυμα πλούτισαν. Το ίδρυμα όμως άρχισε να παρουσιάζει ζημίες της τάξεως των Δις.
Ακούγεται ότι μερικοί έχουν κάνει μεγάλες περιουσίες και ότι άλλοι έχουν καταθέσεις πολλών Δις.]

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 

1. Θα καταθέσω ΑΓΩΓΗ για υλική και ηθική βλάβη που υπέστην.
            2 Θα καταθέτω ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ που ανέρχονται σε 2.000.000 δρχ, περίπου ζητώντας να μου δώσει το Ίδρυμα ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΜΟΥ Κεφάλαια με την ΥΠΕΡΑΞΙΑ που έχει επέλθει σ' αυτά από το 1980 μέχρι σήμερα (με τον απορρέοντα ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ τους), που ανέρχεται σε πολλές χιλιάδες Ευρώ.
Κύριε Δασκαλόπουλε
Αναγνωρίζουμε ότι παραλάβατε χάος. Επιβάλλεται όμως να εφαρμόσετε το νόμο του ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων. Ο νόμος είναι νόμος.
Εμείς οι μικρο-Δανειολήπτες - Εγγυητές όπως καταλάβατε κ. Δασκαλόπουλε δεν είμαστε μπαταξήδες, όπως μας αποκαλέσατε στα Μ.Μ. Ε. της πόλης μας. Πληρώσαμε το δάνειο που πήραμε 10 φορές, ας μην το πληρώσουμε 20 φορές.
Άλλοι είναι αυτοί που καταλήστεψαν το Ίδρυμα και τους Συνεταίρους.
Άλλοι είναι αυτοί που πήραν τα μεγάλα δάνεια χωρίς εγγυήσεις.
Είναι οι κολλητοί τους και Εσείς τους προστατεύετε ακόμα.
Μου δίνεται λοιπόν το δικαίωμα κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου με όλα αυτά που μεθοδεύετε στα Διοικητικά σας Συμβούλια να Σας αποκαλέσω και δημόσια ΣΥΓΚΑΛΗΨΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΜΠΙΝΑΔΟΡΩΝ.

Ο Σύλλογός μας έχει καταθέσει Μηνύσεις αλλά έχουν τεθεί στο αρχείο.

ΚΑΛΩ
λοιπόν έναν λεοντόκαρδο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Έναν ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ που να το λέει η καρδιά του. Να οδηγήσει στη Δικαιοσύνη τους υπεύθυνους της λεηλασίας αυτού του Ιστορικού Ιδρύματος που έχει ηλικία 100 χρόνων.
Οι προηγούμενοι Διοικούντες αυτό το Ίδρυμα, τέλεσαν σειρά αξιόποινων και ποινικά κολάσιμων πράξεων. Όπως: παράβαση καθήκοντος, απιστίας, υπεξαίρεση χρημάτων, κ.λ.π. τα οποία υπάρχουν όλα στο ΠΟΡΙΣΜΑ του κ. Βασιλαδιώτη.
Τα παραπάνω ποινικά αδικήματα προφανώς διαπράχθηκαν από δόλο ή βαριά αμέλεια εν γνώσει τους με πρόθεση να ωφελήσουν άλλα πρόσωπα ή να ωφεληθούν οι ίδιοι. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την οικονομική ζημία του Ιδρύματος μας και κατά επέκταση και την ζημία όλων των κ.κ. Συνεταίρων Για να μην φαίνεται το Ίδρυμα ζημιογόνο αποφασίσατε κ. Δασκαλόπουλε να μαγειρεύειεται τους Ισολογισμούς και να παρουσιάζετε ΚΕΡΔΗ. Έτσι οι κ.κ, Συνεταίροι Επιβαρύνονται και με τον φόρο προς την ΕΦΟΡΙΑ,

Κύριοι Συνεταίροι
Ο Νίκος Δασκαλόπουλος έβαλε τάξη στο Ίδρυμα, αλλά δεν εφαρμόζει το νέο νόμο για τα Πανωτόκια του Κώστα Καραμανλή και δεν οδηγεί στη Δικαιοσύνη την προηγούμενη Διοίκηση για την τεράστια κακοδιαχείριση που υπέστη το Ίδρυμα μας.
Ο Νίκος Δασκαλόπουλος είναι άξιος και ασκεί τα καθήκοντα του με συνέπεια και επιμέλεια.
Κύριοι Συνεταίροι
Η μεγάλη όμως κακοδιαχείριση των προηγούμενων Διοικήσεων του κ. Τριανταφυλλόπουλου έφερε καταστροφικά αποτελέσματα στο Ιστορικό Μας Ίδρυμα και σε όλους τους κ.κ. Συνεταίρους Δανειολήπτες και Εγγυητές, οι οποίοι έγιναν μαλλιά κουβάρια με τις οικογένειες τους και τους φίλους τους.
Συν τοις άλλοις οι κ.κ. Συνεταίροι δανείζονται για να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΓ.ΤΊΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ και δεν πληρώνουν έτσι τους άλλους Οργανισμούς, όπως π.χ. ΤΕΒΕ ΙΚΑ, ΕΦΟΡΙΑ κ.ά., δυσχεραίνοντας έτσι την λειτουργία και αυτών των Οργανισμών.

ΓΙΑ  ΟΛΑ  ΑΥΤΑ ΠΟΥ  ΣΗΜΕΡΑ  ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΖΗΤΑΩ ΑΠΟ ΕΣΑΣ κ.κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΑ ΟΚΤΩ (8) ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΕΘΕΣΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ.

ΟΜΙΛΙΑ 8η

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΟΙ προτάσεις μου
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30ης ΜΑΪΟΥ 2007
του ΚΩΣΤΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(Συνεταίρος και Πρόεδρος των Συνεταίρων - Δανειοληπτών - Εγγυητών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας)

ΖΗΤΑΜΕ λοιπόν για μια ακόμη φορά να μας χορηγήσετε τις Καρτέλες τις προ του 1992, στις οποίες φαίνονται πόσα χρήματα βάλαμε στην τσέπη μας και ΟΧΙ το ΚΕΦΑΛΑΙΟ που εσείς επιθυμείται.
ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ το Ίδρυμα μας από τις ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ που έγιναν παράνομα το 1992 από την τότε Διοίκηση.
ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ το Ίδρυμα μας από τους πριν το 2001 παράνομους ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.
ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ το ίδρυμα μας στους κ,κ. Συνεταίρους τα κατασχεθέντα ακίνητα τους (σπίτια, μαγαζιά, χωράφια, οικόπεδα κ.ά), τα οποία τους πήρε παράνομα είτε από πλειστηριασμούς που πραγματοποίησε σε περιόδους που απαγορευόντουσαν αυτοί με νόμο είτε ΟΧΙ.
ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ, σημερινές οφειλές μας σε 96 Μηνιαίες δόσεις.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ και Πλειστηριασμού μετά την μη καταβολή 12 μηνιαίων Δόσεων της Νέας Ρύθμισης.
ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΩΤΟΚΙΑ στους κ.κ. Συνεταίρους που τα πλήρωσαν, όταν το Ίδρυμα μας ανακάμψει.

ΤΑΚΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
Στην Αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Λαμίας, Πλ. Διάκου
Λαμία 30 Μαΐου 2007
Αγαπητοί Συνεταίροι 

ΖΗΤΑΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
ΖΗΤΑΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΣ

Εκατοντάδες είναι οι οικογένειες που πιεζόμενες αναγκάστηκαν να πουλήσουν ακίνητα σε εξευτελίστηκες τιμές και άλλες έγιναν μαλλιά κουβάρια.
Το Ίδρυμα μας ξέφυγε από το Συνεταιριστικό του πνεύμα. Από τη μια μεριά δανείζει σε ολίγους πολλά (εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ) και από την άλλη παίρνει την πρώτη κατοικία των μικρών και αδύναμων Συνεταίρων.
Παλεύω για το καλό του Ιδρύματος μας, αλλά και για τους κ.κ. Συνεταίρους που οι Ιδρυτές αυτού του Ιδρύματος άλλα οραματίστηκαν και οι τελευταίες Διοικήσεις άλλα κάνουν.
Από το 1993 και με ΤΗΝ  ΙΣΧΥ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ-ΣΥΝΑΛΛΑΓΝΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΗΡΑΝΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΕΣ στο Ακροατήριο, αλλά μέσα σε ένα δωμάτιο.
Να πληρώσουμε όλοι οι κ.κ. Συνεταίροι τα χρήματα που βάλαμε στην τσέπη μας, όπως ορίζει ο νόμος του Κώστα Καραμανλή. Η Σημερινή Διοίκηση όμως του Νίκου Δασκαλόπουλου μας ζητάει να πληρώσουμε τα χρήματα που βάλαμε στην τσέπη μας στο 20πλάσιο για να καλύψει τη ζημία που υπέστη το Ίδρυμα μας από την όποια κακοδιαχείριση των προηγουμένων Διοικήσεων.
Κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου: στους Δικαστάς του Πρωτοδικείου Λαμίας δείχνεται Γραμμάτια-Συναλλαγματικές που περιέχουν Κεφαλαιοποίηση των Τόκων και έτσι οι κ.κ. Δικαστές εφαρμόζοντας το γράμμα του νόμου βγάζουν αποφάσεις υπέρ σας. Η αλήθεια όμως είναι άλλη, την οποία εσείς την γνωρίζετε. Έτσι όμως επιμένετε να με δυσφημείται ανεπανόρθωτα. Βλέπετε την απόφαση αριθ. 60/2004 του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας που σας καταθέτω, αλλά την ίδια απόφαση την διαβάζουνε ήδη και οι παρόντες κ.κ. Συνεταίροι. Τα μεγάλα Δάνεια που επικαλείστε ότι πήρα εγώ και η οικογένεια μου από το Ίδρυμα Μας δεν τα έβαλα στην τσέπη μου, και το γνωρίζεται αυτό όλοι σας. ΕΓΩ στην τσέπη μου έβαλα μόνο χαρτιά.
Κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου: δεν είπατε όμως στους κ.κ. Δικαστές της πόλης μας ότι τα Γραμμάτια-Συναλλαγματικές αυτά προέρχονται από παράνομες Κεφαλαιοποιήσεις Τόκων που το εξάμηνο εκείνο του 1992 ο κ. Κώστας Μητσοτάκης τις απαγόρεψε με νόμο; Το αποκρύψατε. Όλοι σας γνωρίζεται την οικονομική εξόντωση που μου κάνατε και ότι δεν θα προσέφευγα σε Ανώτερα Δικαστήρια και έτσι παρέμεινε ως έχει η σπίλωση μου.  Έχει όμως ο καιρός γυρίσματα.
Κύριοι Συνεταίροι, υπάρχουν δυνάμεις που με μάχονται και γι' αυτό με σπιλώνουν, γιατί φοβούνται μήπως επέμβει αργά ή γρήγορα κάποιος λεοντόκαρδος Εισαγγελέας.
Κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου: Δημοσιεύσατε στο Λαμιακό Τύπο στις 24 Μαΐου 2003: «Ο κ. Δημητρακόπουλος είναι αναξιόπιστος και γι' αυτό είναι ο τελευταίος που μπορεί να ισχυρίζεται ότι ενδιαφέρεται για το καλό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας. Ο μέχρι σήμερα βίος και πολιτεία του έχουν αποδείξει, ότι αντιστρατεύεται ευθέως τα συμφέροντα του Ιδρύματος. Ξέρει μόνο να υβρίζει και να συκοφαντεί προς όλες τις κατευθύνσεις και να σπιλώνει πρόσωπα, θεσμούς και δημόσιους λειτουργούς. Εάν επιθυμεί δημιουργικό ρόλο ως συνεταίρος, ναν εξοφλήσει τις μεγάλες οφειλές από δάνεια που αυτοί και η οικογένεια του καρπώθηκαν στο παρελθόν. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας δραστηριοποιείται για το συμφέρον όλων των συνεταίρων και της οικονομίας του τόπου μας και η Διοίκηση της σταθερά επιδιώκει την επιβολή της Νομιμότητας και την απόδοση δικαιοσύνης με κάθε νόμιμο μέσο».
Αγαπητοί Συνεταίροι
Είμαι από αυτούς τους Συνεταίρους που βάλανε στην τσέπη τους ψίχουλα.
Συγκεκριμένα το 1992 έβαλα στην τσέπη μου 2.000.000 δρχ. (έχω μέσα στο ίδρυμα άλλα 2.000.000 δρχ. Μετοχικό Κεφάλαιο).
Πλήρωσα ήδη σε μετρητά: 1) 10.000.000 δρχ. 2) Επί πλέον πλήρωσα σε μετρητά 5.000.000 δρχ. για Δικαστικά έξοδα. Και επιμένουν να μου ζητάνε να πληρώσω 50.000.000 δρχ.
Ήδη μου έχουν πάρει σε παράνομους πλειστηριασμούς τρία (3) ακίνητα. Σ' αυτά περιλαμβάνονται η πρώτη μου κατοικία και το μαγαζί που εργαζόμουν και τώρα εργάζεται η κόρη μου. Τα ακίνητα είναι της τάξεως των 200.000.000 δρχ. Επίσης μου ζητάνε και ενοίκια 10ετίας, περίπου 12.000.000 δρχ. με τους νόμιμους τόκους.
Έτσι η Διοίκηση Δασκαλόπουλου με τα Γραμμάτια του 1992 που προέρχονται από τις παράνομες Κεφαλαιοποιήσεις των Τόκων που έχει στο Χαρτοφυλάκιο της προσπαθεί να τιθασεύσει τους Συνεταίρους και να παρουσιάσει έργο στην κοινωνία της Λαμίας.
Κύριε Δασκαλόπουλε
•   Από το 2001 που αναλάβατε τη Διοίκηση της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ μέχρι και σήμερα Μαΐος 2007 παρότι βρήκατε άδειο το Χρηματοκιβώτιο του Ιδρύματος Μας -αν όχι ηθελημένα   τότε   από   κακή   διαχείριση   των   προηγούμενων   Διοικήσεων   από   πολλά Δισεκατομμύρια δραχμές - δεν κάνατε τις όποιες Νομικές ενέργειες χρειάζονται εναντίον των υπαιτίων για τα άδεια ταμεία.
•   Έστω και τώρα που νομίζεται ότι βάλατε το Ιδρυμα σε κάποια τάξη, οδηγείστε τους ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ για αυτό που φαίνεται ως «Οργανωμένη λεηλασία» του Ιδρύματος Μας στη Δικαιοσύνη. Η Τράπεζα διαθέτει και έγκριτους Νομικούς και τα απαραίτητα χρήματα. Δεν το κάνατε όμως, Γιατί;
•   Στα Μ.Μ.Ε. της πόλης μας, μας αποκαλείται μπατακτσήδες. ΕΜΕΙΣ όμως είμαστε οι Συνεταίροι που πληρώσαμε τα χρήματα που βάλαμε στην τσέπη μας 10 και 20 φορές. Εσείς ζητάτε να πληρώσουμε 50 φορές τα δήθεν χρέη μας κατ' εσάς, για να καλύψετε την όποια κακοδιαχείριση των προηγουμένων Διοικήσεων.
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΣ κ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΕ 
ΕΧΕΙ ΑΔΙΚΗΣΕΙ ΚΑΤΑΦΟΡΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ.
Το Ίδρυμα μας δεν μπορεί να χορηγεί από τη μια μεριά δάνεια των εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε ολίγους και από την άλλη να παίρνει την πρώτη κατοικία, ή το χωράφι των μικρών Συνεταίρων του, αλλά οφείλει να βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση.

ΟΜΙΛΙΑ 9η

Ομιλία του Κώστα Γ. Δημητρακόπουλου 
( Προέδρου των Συνεταίρων Δανειοληπτών-Εγγυητών της Σ.Τ.Λ.)
Προς τη Γενική Συνέλευση της 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
Της 14ης Ιουνίου 2009
Αγαπητοί Συνεταίροι
 
Είμαι ο Νόμιμος Πρόεδρος των Συνεταίρων Δανειοληπτών – Εγγυητών του Ιδρύματός Μας και με Δικαστική Βούλα. Ο Σύλλογός μας έχει εγκριθεί νόμιμα από τα Δικαστήρια της πόλης Μας.
Σήμερα εδώ πρέπει να κουβεντιάσουμε, να γίνει διάλογος και να φτιάξουμε κοινή γραμμή Αγώνα για να λυθούν τα χρονίζοντα προβλήματά Μας.

 

Κύριοι Συνεταίροι σήμερα πρέπει να υπάρχει Ενότητα, κοινή Δράση, Διαπαραταξιακά και όχι Κομματικά να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί τα Δίκαια και μόνο Αιτήματά Μας..

Αγαπητοί Συνεταίροι,
Διαπράχθηκαν απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση από υπαίτιους που διέπρατταν απάτες κατ΄ επάγγελμα και κατά συνήθεια σε βάρος του Ιδρύματός Μας από τις οποίες απάτες προξενήθηκε ιδιαίτερα μεγάλη ζημία. Αυτή τη στιγμή διενεργείται κύρια Ανάκριση από την κυρία Ανακρίτρια Λαμίας.
Οι απάτες αυτές θεμελιώνονται α) από το ΠΟΡΙΣΜΑ της Τραπέζης της Ελλάδος και β) από το ΠΟΡΙΣΜΑ του Σ.Δ.Ο.Ε (Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος). Τα Πλημελλήματα έχουν παραγραφεί λόγω 5ετίας, αλλά υπάρχουν Κακουργηματικές Πράξεις που παραγράφονται στην 20ετία, δεν θα την γλιτώσει κανένα.


Αγαπητοί Συνεταίροι,
Σας μοίρασα ένα βιβλιαράκι που αποτελείτε από 28 σελίδες. Είναι αποσπάσματα από την ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΟΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Σ.Δ.Ο.Ε ((Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος), με αριθ. Εντολής Ελέγχου 986/99…και αριθ. Εισαγγελικής Παραγγελίας 2506/99…Διαβάζουμε τα εξής:
1) Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και του Εποπτικού Συμβουλίου δανειστήκανε χωρίς φειδώ 819.000.000 δρχ.
2) Έγιναν κατά συρροή υπερβάσεις στα Εγκριτικά Πιστοδοτικά όρια και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς την έγκριση του Αρμόδιου Εγκριτικού Κλιμακίου.
3) Χορηγήθηκαν υπέρογκα δάνεια χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.
4) Έγιναν υπερεκτιμήσεις στις αξίες των Ακινήτων.
5) Πολλά μέλη του Δ.Σ και του Ε.Σ. εκλέχτηκαν στη Διοίκηση για προσωπικό και μόνο όφελος.
6) Εκατοντάδες είναι τα Δάνεια που χορηγηθήκανε Μεροληπτικά.
7) Στην Cofiplan με Έδρα το Λουξεμβούργο χορηγήθηκε δάνειο 786.000.000 δρχ.
8) Σαραντατέσσερις (44) Συνεργαζόμενοι Δικηγόροι δεν απέστειλαν εμπρόθεσμα τα Γραμμάτια για λήψη μέτρων και έτσι παραγράφησαν μετά πάροδο τριετίας και το Ίδρυμά Μας ζημιώθηκε 507.000.000 δρχ. Εγώ είμαι της γνώμης να τα πληρώσουν οι ίδιοι οι Δικηγόροι – χρήματα έχουν, έτσι κατέθεσα και στην κ. Ανακρίτρια.
9) Σε όλο αυτό το Κύκλωμα εμπλέκονται και Δημόσιες Υπηρεσίες ήτοι: Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας, τμήμα εντελλομένων πληρωμών Δημοσίων Έργων.
10) Ο Αχιλλέας Βόττας κατηγορείτε με δεκάδες Κακουργηματικές Πράξεις.

Αντιθέτως εγώ κύριοι Συνεταίροι,
έβαλα στην τσέπη μου 2.500.000 δρχ.(10.000 ευρώ) / Κατέβαλα σε μετρητά 10.000.000 δρχ./ Η Σ.Τ.Λ. μου πήρε 3 Ακίνητα αξίας 200.000.000 δρχ. (600.000 ευρώ) / μου ζητάει 10.000.000 δρχ. για Ενοίκια που με αφήνει και μένω μέσα / Μου ζητάει επιπλέον 100.000 ευρώ για να ΞΕΧΡΕΩΘΩ / Σε Επιστολή μου να κατέβω ως Υποψήφιος για το Δ.Σ. μου απάντησε εγγράφως ότι τις οφείλω ακόμα πολλά χρήματα και το Καταστατικό αναφέρει αν χρωστάς δεν βάζεις Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. / ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΕΚΥΨΑ - ΟΥΤΕ ΘΑ ΥΠΟΚΥΨΩ / Χιλιάδες όμως κ.κ. Συνεταίροι υποκύψανε στους Τοκογλυφικούς εκβιασμούς του Ιδρυματός Μας....

Κατέθεσα ΜΗΝΥΣΗ για ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ μέσω Αστυνομίας και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λαμίας κ. Κωσταρέλλος την πάει από Συρτάρι σε Συρτάρι επί 3.5 χρόνια τώρα, για να περάσει η 5ετία και να παραγραφεί..

Οι Βουλευτές της Φθιώτιδας ΜΟΥΓΚΑ

Τα Μ.Μ.Ε.....ΜΟΥΓΚΑ.

Οι κ.κ. Βουλευτές της Φθιώτιδας σιωπούν επί 10 χρόνια τώρα.

Η Σ.Τ.Λ. όπως συμπεριφέρθεικε σε μένα συμπεριφέρθηκε και σε χιλιάδες άλλους Μικρο-Οφειλέτες - ΟΧΙ όμως και σε ΜΕΓΑΛΟ-ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ....

Το Πρόβλημα λοιπόν δεν αφορά μόνο ΕΜΕΝΑ αφορά την Μισή Φθιώτιδα...

ΟΛΑ ΑΥΤΑ Αγαπητοί Συνεταίροι επί 10 χρόνια τώρα οι Διοικήσεις του Νίκου Δασκαλόπουλου μας καλούσαν να τα αγνοήσουμε, και ο ίδιος τους ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΕ για να περνάνε τα χρόνια και να παραγραφούν τα αδικήματα, αλλά το ίδιο διαπιστώνω και με την νέα Διοίκηση του Δημήτρη Καρδάκου, δεν άλλαξε τακτική και Δημοσιεύοντας έναν ΑΡΝΗΤΙΚΟ Ισολογισμό της τάξεως του ΜΕΙΟΝ 1.100.000 Ευρώ είναι σαν να μας λέει ετοιμαστείτε να Σας Ξεσπιτώσουμε Εσάς τους Μικρο-οφειλέτες για να καλύψουμε το τεράστιο αυτό έλλειμμα. Μήπως όμως το έλλειμμα είναι πολλαπλάσιο και δεν το λένε για να μην βγούμε με τα παλούκια για να διεκδικήσουμε τα Δίκαια Συμφέροντά Μας.

Όπως βλέπετε κ.κ. Συνεταίροι το Συνεταιριστικό πνεύμα χάθηκε από την πλευρά των Διοικούντων και δεν απομένει  πλέον να απαιτήσουμε  ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ να υλοποιήσει το Ίδρυμά Μας μόνο του τα ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ, διαφορετικά θα μας θάψουν όλους …ήδη έχουν πεθάνει Συνεταίροι από τους έμμεσους εκβιασμούς των προηγούμενων Διοικήσεων, επίσης εκατοντάδες Συμεταίροι έχουν αρρωστήσει από τις ενέργειες των Διοικούντων και να μην ξεχνάμε αυτούς που έχουν εγκαταλείψει τη Λαμία και εργάζονται σε άλλες πόλεις και σε άλλες χώρες για να ξεχρεώσουν τα αξεχρέωρτα….

Ε! Λοιπόν από Εμέ έχετε ένα μεγάλο ΟΧΙ, ήδη σας το έχω αποδείξει 10 χρόνια τώρα,  εγώ δεν εγκαταλείπω τα ακίνητά μου (Μολών Λαβέ) – και επίσης νιώθω απλά αηδία για τις συμπεριφορές σας, διότι δεν υπάρχει ίχνος ντροπής εκ μέρους σας… άκουστε  κ.κ. Συνεταίροι 22 Δις δραχμές μεθοδευμένο κουκούλωμα με 20% φτώχεια στη χώρα.
Πράγματι η ασυδοσία των Διοικούντων μας κύριοι είναι πλήρης !!!...Φίλοι μου μην τους ανέχεστε άλλο, ούτε ηλίθιοι είμαστε ούτε υπνωτισμένοι !!! Το δίκιο Φίλοι μου είναι με το μέρος μας, απλώς αυτοί είχαν περιστασιακά την Πολιτική την Δικαστική και την Μιντιακή εξουσία με το μέρος τους, τώρα όμως πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, και αν δεν τα αλλάξουν αυτοί θα τα αλλάξουμε Εμείς…Μπορούμε αν είμαστε γροθιά, διότι όλοι μας είμαστε θύματα της κακοδιαχείρισης των Διοικούντων Μας και Νέο-Δημοκράτες και Πασόκοι και ΚΚΕδες, αλλά και όλων των άλλων μικρότερων Πολιτικών Κομμάτων.

Σας ενημερώνω όμως Αγαπητοί μου Φίλοι ότι είναι εκατοντάδες οι κ.κ. Συνεταίροι που εγκαταλείψανε τα ακίνητά τους, διότι δεν αντέχανε τους Κλητήρες, τους Πλειστηριασμούς και τα δεκάδες Δικαστήρια (εδώ φαίνεται η Άνιση μεταχείριση / στους Μεγαλο-οφειλέτες η Διοίκηση δεν συμπεριφέρθηκε έτσι βάναυσα, διότι δεν ήταν του χεριού τους, ενώ τους Μικρο-οφειλέτες τους έκανε ότι ήθελε) πολλοί Συνεταίροι εργάζονται ήδη τώρα μακριά από την πόλη τους, αλλά και από την ίδια τους την χώρα…
Επί μια 10ετία τώρα μεθοδεύεται από το Ιδρυμά Μας η Συστηματική Οικονομική – Ηθική και Κοινωνική καταστροφή των Μικρο-οφειλετών που ο Νίκος Δασκαλόπουλος μας αποκαλούσε Μπαταξήδες.

Επίσης οι δύο Τηλεοπτικοί Σταθμοί της πόλης μου αρνούντο και αρνούνται μέχρι και σήμερα κατηγορηματικά να με παρουσιάσουν στα Δελτία Ειδήσεων και στις διάφορες Συνεντεύξεις που δίνανε οι Διοικήσεις του Ιδρύματός Μας, ώστε να ακούγονται όλες οι φωνές. Αυτή όμως κ.κ. Συνεταίροι δεν είναι Δημοσιογραφία. Η Δημοσιογραφία φίλοι μου είναι λειτούργημα και δεν επιτρέπεται να σιωπούν τα δυο Λαμιώτικα Κανάλια μπροστά στον Δίκαιο Αγώνα Μου;

Η Νέα Διοίκηση του Δημήτρη Καρδάκου δημοσίευσε ένα Ισολογισμό ακριβώς αντίθετο από τους Ισολογισμούς του Νίκου Δασκαλόπουλου. Ενώ ο Δασκαλόπουλος συνέτασσε θετικούς Ισολογισμούς και οι οποίοι παρουσιάζανε κέρδη κάθε χρόνο της τάξεως των 600.000 ευρώ κατά μέσω όρο για τους δικούς του λόγους, η νέα Διοίκηση του Δημήτρη Καρδάκου δημοσίευσε ήδη Ισολογισμό με μειον 1.100.000 ευρώ και διερωτώμαι για ποιο λόγο;; Ποιοι Ισολογισμοί ήταν μαϊμού του Δασκαλόπουλου ή του Καρδάκου και αν ο Καρδάκος έχει δίκιο, γιατί δεν αφαιρεί τα Πανωτόκια δηλαδή τις Κεφαλαιοποιήσεις των Τόκων ανά Εξάμηνο – εφαρμόζοντας και το νόμο του Κώστα Καραμανλή περί Πανωτοκίων και έτσι να ξεχρεωθούμε ευκολότερα ;;;
Γιατί Φίλοι Συνεταίροι και η Νέα Διοίκηση συγκαλύπτει και αυτή το Μέγα Οικονομικό Σκάνδαλο των 22 Δις χρυσών δραχμών;; Γιατί συγκαλύπτει και τους Συγκαλυψίες, δηλαδή την προηγούμενη Διοίκηση του Νίκου Δασκαλόπουλου;; 
ΑΡΚΕΤΑ ΟΙ ΣΥΓΚΑΛΥΨΕΙΣ κύριοι Συνεταίροι, πρέπει κάποτε να σταματήσει αυτό το παιχνίδι σε βάρος των Μικρο-οφειλετών.
Η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή με νόμο αποφάσισε να αφαιρεθούν τα Πανωτόκια.
Η Αγροτική τα αφαίρεσε μόνη της. Το δικό μας Ίδρυμα γιατί δεν αφαιρεί τα Πανωτόκια με το Λογιστήριό του;. Μήπως πιέζεται από τους Δικηγόρους φίλους του;.
Σε συζήτηση ελέχθει ότι πρέπει να βγεί Δικαστική απόφαση, και να την κερδίσει κάποιος Συνεταίρος και μετά η Σ.Τ.Λ. να αφαιρέσει τα Πανωτόκια.
Εγώ φίλοι μου από την αρχή προσπάθησα Δικαστικά να κερδίσω μια τέτοια Δικαστική Απόφαση και ενώ είχα όλα τα παραστατικά και τα παρέδωσα στον Δικηγόρο μου, αυτός συνεργαζόμενος με το Ιδρυμά Μας τάπαιρνε και από μένα και ταυτόχρονα δούλευε μόνο για τα Συμφέροντα της Σ.Τ.Λ. και όχι για τα δικά μου.
Πιστεύω ότι την ίδια τακτική θα ακολουθήσανε και άλλοι Δικηγόροι.
Με αυτές τις Μεθόδους και με άλλες πολλές οι Μικρο-Οφειλέτες Συνεταίροι χάνανε όλα αυτά τα χρόνια τις Δίκες στα Δικαστήρια της Φθιώτιδας.
Αν όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι Δικηγόροι της Λαμίας γνωρίζανε για τις Καραμπινάτες Κεφαλαιοποιήσεις των Τόκων πάνω στα Γραμμάτια-Συναλλαγματικές και μετέπειτα στις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, αλλά κανένας Δικηγόρος δεν πήγε ενάντια στο Ίδρυμά Μας, διότι έτσι γεμίζανε τις τσέπες τους σε βάρος των κ.κ. Συνεταίρων.

Το Ίδρυμά Μας κύριοι Συνεταίροι σκόπιμα ενεργεί ΑΝΙΣΑ - με δυο σταθμά - δηλαδή αλλιώς συμπεριφέρεται στους Μικρο-Οφειλέτες και διαφορετικά τους Μεγαλο-οφειλέτες και στους υπεύθυνους της λεηλασίας του Ιδρύματός Μας.
Τους Μικρο-οφειλέτες τους κυνήγησε ανελέητα και τους χτύπησε όπως χτυπάμε τα χταπόδια, ενώ αντιθέτως τους Μεγαλο-Οφειλέτες τους αφήσανε οι Διοικήσεις του Νίκου Δασκαλόπουλου σκόπιμα να ξεφύγουν.

Αγαπητοί μου φίλοι, η περίπτωσή μας αντιστρέφεται μόνο με την νόμιμη αφαίρεση των Κεφαλαιοποιήσεων των Τόκων επί των Γραμματίων-Συναλλαγματικών και των Συμβάσεων.
Αρκετά υποφέραμε από το Ίδρυμά Μας μην συνεχίσουμε να παραμένουμε Θύματα του εσαεί. 
Η Σ.Τ.Λ. μαύρισε χιλιάδες Συνεταίρους και δεν μπορούμε τώρα να χρηματοδοτηθούμε από άλλες Τράπεζες.

Γιατί κ. Καρδάκο δεν καταθέσατε ακόμη Μηνύσεις κατά των Υπευθύνων της λεηλασίας των 22 Δις χρυσών δραχμών;;

Γιατί κ. Καρδάκο δεν καταθέσατε ακόμα Μηνύσεις κατά των Συγκαληψιών του Οικονομικού Μας Σκανδάλου της προηγούμενης Διοίκησης του Νίκου Δασκαλόπουλου.
Γιατί κ. Καρδάκο επιμένετε και εσείς να συγκαλύπτετε  την Διοίκηση που κατασπατάλησε τα 22 Δις χρυσές δραχμές και καλείτε τώρα μόνο εμάς τους Μικρο-οφειλέτες να πληρώσουμε το Μάρμαρο με αυξημένα τα Κεφάλαιά τους κατά 1000% αντί να οδηγήσετε τους υπεύθυνους στη φυλακή;

Γιατί κ. Καρδάκο επιμένετε κι΄εσείς να μην αφαιρείτε τις Κεφαλαιοποιήσεις των Τόκων από τα Γραμμάτια-Συναλλαγματικές και από τις Συμβάσεις; Αυτές οι Κεφαλαιοποιήσεις είναι και τα λεγόμενα Πανωτόκια που η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή διέταξε με νόμο να αφαιρεθούν; 

Γιατί δεν εφαρμόζετε τον νόμο; Είστε υπεράνω των νόμων;

Ακούστηκε ότι ο Νίκος Δασκαλόπουλος αφήρεσε το 80% των τόκων – Μα οι Κεφαλαιοποιήσεις των Τόκων ήταν της τάξεως των 1000% άρα τι μειώσεις έγιναν; 

Να αφαιρέσει ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ το Ίδρυμά μας τα Πανωτόκια και όχι οι κ.κ. Συνεταίροι να καταξοδεύονται στα Δικαστήρια πληρώνοντας Δικηγόρους, για να αποδείξουν το δίκιο τους.
Κύριε Δημήτρη Καρδάκο γιατί δεν κάνετε κι’ Εσείς ως οφείλετε και εκ του νόμου Μηνύσεις κατά των Υπευθύνων του Μέγα Οικονομικού Σκανδάλου του Αιώνα των 22 Δις χρυσών δραχμών; Βρέθηκε ένα άδειο χρηματοκιβώτιο – εσείς δημοσιεύσατε έναν αρνητικό για πρώτη φορά Ισολογισμό της τάξεως του μειον 1.100.000ε υρώ. Γιατί συγκαλύπτετε κι εσείς αυτούς που καταστρέψανε εκατοντάδες Οικογένειες του Νομού Μας. Γιατί δεν τους οδηγείτε στον Εισαγγελέα, από ποιόν περιμένετε από εμέ;, από κάποιους άλλους; – Εσείς έχετε όλα τα στοιχεία, αλλά και την Οικονομική ευχέρεια για να δικαστούν οι Υπεύθυνοι.

Τώρα κύριοι Συνεταίροι η Νέα Διοίκηση του Δημητρίου Καρδάκου σε συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος θα πάει στην εύκολη λύση θα καλέσει εμάς τους Μικρο-οφειλέτες να πληρώσουμε το Μάρμαρο με ΞΕΣΠΙΤΩΜΑΤΑ και με τη δικαιολογία της  Διεθνούς Οικονομικής Κρίσης, ξεχνώντας σκόπιμα ότι τα 22 ΔΙΣ χρυσές δραχμές εξανεμίθησαν επί εποχής Αθαν. Τριανταφυλλόπουλου και ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΑΛΥΨΑΜΕ και τους συγκαλύπτουν ακόμα.
Φίλοι Συνεταίροι,  μην δειλιάσετε όταν Σας πει η Διοίκηση ότι θα πληρώσετε το 5πλάσιο της Μερίδας….αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Αυτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν, είναι ο μπαμπούλας τους για να σας φοβίζουν και να σας κάνουν ότι θέλουν.

Αντί οι Διοικήσεις Μας να έχουν Συνεταιριστικό πνεύμα, αυτές απαλλάσσουν τους υπευθύνους της λεηλασίας των 22 Δις χρυσών δρχ και ζητάνε από τους Μικρο-οφειλέτες να πληρώσουν το μάρμαρο. Ε όχι φτάνει πια – αρκετά Σας ανεχθήκαμε να συγκαλύπτετε τους υπεύθυνους δεν πάει άλλο.
Το ϊδρυμα που ιδρύσανε οι παππούδες Μας το ιδρύσανε για να φτιάξουμε σπίτια και να μπούμε μέσα. Δεν το ιδρύσανε για να παίξουν τα Χρήματα των κ.κ. Συνεταίρων στο Χρηματιστήριο, ούτε να χορηγούν δάνεια των εκατοντάδων εκατομμυρίων δραχμών χωρίς Εγγυήσεις και σήμερα αντί να είναι αυτοί στη φυλακή διοικούν και το Ίδρυμά Μας και θέλουν να μας πάρουν και τα σπίτια μας.
Καταλαβένετε πολύ καλά κυριοι Συνεταίροι για ποιόν ομιλώ ... αν υπάρχουν τώρα και μερικοί που δεν τον γνωρίζουν ας το μάθουν λοιπόν. Στον κ. Παπαδημητρίου απευθύνομαι που ήταν στο 4ο Κλιμάκιο που χορηγούσε τα Μεγάλα Δάνεια χωρίς εγγυήσεις όπως αναγράφεται και στο ΠΟΡΙΣΜΑ του Σ.Δ.Ο.Ε (Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος) και όμως παρέμεινε σε όλες τις Διοικήσεις από το 1980 μέχρι και σήμερα και τιμήθηκε και από τον Νίκο Δασκαλόπουλο σε Γενική Συνέλευση για τις υπηρεσίες που προσέφερε στο Ίδρυμά Μας. Αλλά και για το καλό του Ιδρύματός μας προσχώρησε στην Ομάδα του κ. Καρδάκου – κακό δεν είναι, αλλά πώς μόνο αυτός παρέμεινε ως μέλος του Δ.Σ. από το 1980 μέχρι και σήμερα; δεν σας παραξενεύει; Τι ρόλο παίζει;;
Κύριοι Συνεταίροι,  σήμερα πρέπει να ψηφίσουμε σε όλα ΟΧΙ εκφράζοντας έτσι τη δυσαρέσκειά μας και την αγανάκτησή Μας, διότι δεν πάει άλλο.
Οι Υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν από τη Δικαιοσύνη και οι κ.κ. Συνεταίροι να μην πληρώνουν τις παράλογες Τοκογλυφικές απαιτήσεις των Διοικούντων το Ίδρυμά Μας..
ΖΗΤΑΩ
1) Να Αφαιρεθούν τα Πανωτόκια (οι παράνομες δηλαδή Κεφαιοποιήσεις των Τόκων ανά εξάμηνο στα ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ-ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ και στις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) από όλους τους κ.κ. Συνεταίρους και όχι να συρόμεθα σε ατέρμονους Δικαστικούς Αγώνες και να διασυρόμεθα στα Δικαστήρια.
2) Η Νέα Διοίκηση να καταθέσει Μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου για την διασπάθιση των 22 Δις χρυσών δραχμών. Τα Πλημμελήματα έχουν παραγραφεί υπάρχουν όμως Κακουργηματικές Πράξεις που ισχύουν επί μια 20ετία…δεν θα την γλιτώσει κανένας, θα οδηγηθούν όλοι οι υπεύθυνοι στις φυλακές.
3) Μέχρι να υλοποιήσει η Νέα Διοίκηση του Δημήτρη Καρδάκου αυτές τις δύο Δίκαιες Απαιτήσεις κύριοι Συνεταίροι πρέπει να βρισκόμαστε στις Επάλξεις για την προστασία των Δικαιωμάτων Μας.
Φίλες και Φίλοι Συνεταίροι θα συναινέσετε κι εσείς σήμερα με την ψήφο Σας στη Συγκάλυψη όλων αυτών των Σκανδάλων και θα τιμωρήσετε με ΞΕΣΠΙΤΩΜΑ τους Μικρο-Οφειλέτες Συνεταίρους συγγενείς και Φίλους Σας που κάποτε δεχθήκανε να Σας υπογράψουν ως Εγγυητές ???
Το επικείμενο Ξεσπίτωμα 100δων Οικογενειών του Νομού Φθιώτιδας αντιστρέφεται μόνο, αν ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ από την ίδια την Τράπεζά Μας ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ που ανεβάσανε το ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ με Γεωμετρική Πρόοδο σε δυσθεόρατα Ύψη...
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

ΟΜΙΛΙΑ 10ηΟμιλία του Κώστα Γ. Δημητρακόπουλου
Προέδρου των Συνεταίρων Δανειοληπτών – Εγγυητών
Της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας
Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Λαμίας την 9η Ιουνίου 2010

 Σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις των κ.κ. Μετόχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας έχω καταγγείλει επανειλημμένα τα κακώς κείμενα στη διαχείριση των Οικονομικών του Ιδρύματός Μας και ιδιαίτερα κατά πρώτον το ανηλεές κυνηγητό των Δανειοληπτών –Εγγυητών Μετόχων, την διόγκωση των οφειλών τους με υπερβολικούς τόκους και τους επιγενόμενους Πλειστηριασμούς των ακινήτων τους, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο Κοινωνικό πρόβλημα στο Νομό μας στο οποίο δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση. 
Από τα πλέον αδικηθέντα μέλη της Τράπεζας είμαι και εγώ ο καταγγέλλων, ο οποίος κλήθηκα να πληρώσω καταχρηστικά υπερβολική οφειλή σε σχέση με το δάνειο που πήρα, με αποτέλεσμα όχι μόνο να χάσω όλα μου τα ακίνητα, αλλά και όταν ζήτησα στοιχεία από το ΄Ιδρυμά μας για να αποδείξω τις παράνομες πράξεις που έγιναν σε βάρος μου είτε Δικαστικά είτε Εξώδικα η Διοίκηση αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να καταθέσω Μήνυση εναντίον του νομίμου εκπροσώπου και πρώην Διοικητού του Ιδρύματός μας Νικολάου Δασκαλόπουλου για παράβαση καθήκοντος, ο οποίος παραπέμφθηκε και δικάστηκε πρόσφατα πλην όμως η Δίκη δεν τελείωσε διότι η πλευρά Δασκαλόπουλου ζήτησε αναβολή της Δίκης, διότι τα γνήσια Γραμμάτια-Συναλλαγματικές που επέδειξα στον κ. Εισαγγελέα Λαμίας ήταν μεν στην εφημερίδα «Σεισάχθεια» της 5 Οκτωβρίου 2006, αλλά δεν ήταν στα αναγνωστέα έγγραφα. Τα γνήσια Γραμμάτια-Συναλλαγματικές τις επέδειξα όμως στο Προεδρείο αμέσως.
Στη Δίκη της 29ης Μαΐου 2010 ήταν αποκαλυπτική η θέση των εκπροσώπων του Ιδρύματός μας όπου αποδείχθηκε ο καταχρηστικός τρόπος που ασκούν την εξουσία τους και η περιφρόνηση τους προς τους κ.κ. Συνεταίρους του Ιδρύματός ΜαςΈχω καταγγείλει επανειλημμένα και Δικαστικά και Εξώδικα την κακή διαχείριση των Οικονομικών του Ιδρύματός Μας και έχω ζητήσει μαζί με τον αείμνηστο Γραμματέα του Συλλόγου μας Σάββα Κουτσοχιώνη, αλλά και τον Γεώργιο Μανδηλά - με τον οποίο εντελώς άδικα και, προκλητικά αντιδικεί το Ίδρυμά Μας μη αναγνωρίζοντάς του την ιδιότητα του Μετόχου - τα Πορίσματα Ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος επί της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας, πλην όμως η θέση των Τραπεζών ήταν αρνητική αφού επικαλούνται συνεχώς το υπηρεσιακό απόρρητο. 

Κατήγγειλα επανειλημμένα ότι το υπηρεσιακό απόρρητο δεν μπορεί να είναι σημαντικότερο από τις αξιόποινες κακουργηματικές πράξεις που διαπιστώνονται στους ελέγχους του Ιδρύματός Μας. Με επίμονες προσπάθειες του Γεωργίου Μανδηλά τελικά ήρθαν στα χέρια μας τα Πορίσματα Ελέγχου των ετών 2005, 2006 από τη μελέτη των οποίων προέκυψε ότι το Ίδρυμά Μας έχει υποστεί ζημιά εκατομμυρίων ευρώ από Δάνεια τα οποία έδωσε και τα οποία κατά πρώτον δε μπορούν να εισπραχθούν πλέον, κατά δεύτερον από Δάνεια στα οποία δεν υπάρχουν Εγγυήσεις και είναι εντελώς αμφίβολη η δυνατότητα αποπληρωμής τους και τρίτον από Δάνεια από τα οποία έχει επέλθει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στη πληρωμή τους και δεν υπάρχουν οι εγγυήσεις ότι θα πληρωθούν.
Αποδείχθηκε από τα Πορίσματα αυτά ότι ελάχιστα Δάνεια πληρούν τα απαραίτητα Τραπεζικά κριτήρια και θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στη Σημερινή Γενική Συνέλευση με καθαρότητα και διαφάνεια - ποιοι πήραν τα δάνεια, ποιοι τους τα έδωσαν χωρίς Εγγυήσεις και ποιοι είναι υπεύθυνοι που δεν εισπράχθηκαν.

Αποδεικνύεται ότι απλά και μόνο η απομάκρυνση του Προέδρου του Ιδρύματός μας Νικολάου Δασκαλόπουλου τον Φεβρουάριο του 2009 από την Τράπεζα της Ελλάδος για λόγους κακοδιαχείρισης και λόγω των σε βάρος του καταγγελιών δεν αρκεί και θα πρέπει η σημερινή Διοίκηση με συγκεκριμένα μέτρα, αλλά και με συγκεκριμένες καταγγελίες στις Δικαστικές Αρχές να αποδείξει ότι θέλει την αλήθεια και την διαφάνεια και την τιμωρία όλων των ενόχων.
Σας καταθέτω:
1)       Την Πράξη Παράβασης Καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση του Νικολάου Δασκαλόπουλου σε βάρος μου και συνέπεια και σε βάρος όλων των κ.κ. Συνεταίρων.
2)       Την Εφημερίδα «ΤΟΛΜΗ» της 1ης Απριλίου 2002.
3)       Την Εφημερίδα «ΤΟΛΜΗ» της 15ης Απριλίου 2002.
4)       Την Εφημερίδα «ΤΟΛΜΗ» της 10ης Μαΐου 2002.
5)       Την Εφημερίδα «ΤΟΛΜΗ» της 1ης Ιουνίου 2002.
6)       Την Εφημερίδα «ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ» της 5ης Οκτωβρίου 2006.
7)       Την Εφημερίδα «ΤΟΛΜΗ» του Ιανουαρίου 2010. 

ΟΜΙΛΙΑ 11ηΗ ομιλία μου στη Γενική Συνέλευση

Της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ

της 1ης Ιουνίου 2011


ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ 
Σεβαστά Μέλη του Δ.Σ. 


ΕΙΜΑΙ ΠΑΛΙ ΕΔΩ σε αυτό το βήμα που μιλάω για πολλά χρόνια για τα κακώς κείμενα στο Ίδρυμά Μας. Είμαι και ως απλός Συνεταίρος, αλλά και ως Πρόεδρος των Δανειοληπτών Συνεταίρων - Εγγυητών του Ιδρύματός Μας.


ΕΙΜΑΙ ΠΑΛΙ ΕΔΩ παρά το ανηλεές κυνηγητό που δέχομαι από το Ίδρυμά Μας όλα αυτά τα χρόνια με Δικαστήρια ΑΣΤΙΚΑ και ΠΟΙΝΙΚΑ, που αποτέλεσμα είχαν να με ΕΞΟΝΤΩΣΟΥΝ οικονομικά, αφού μου πήραν ΠΑΡΑΝΟΜΑ ότι είχα και δεν είχα.
Κι αφού με εξόντωσαν οικονομικά και περιουσιακά μεθόδευσαν και την ΗΘΙΚΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ μου ΕΞΟΝΤΩΣΗ, αλλά δεν τα κατάφεραν αφού στις 14 Απριλίου 2011 ΑΘΩΩΘΗΚΑ από τα Δικαστήρια της Λαμίας σε Μήνυση που μου είχε κάνει ο πρώην Πρόεδρος κ. Δασκαλόπουλος, επειδή δήθεν τον συκοφάντησα σε Ανοιχτή μου Επιστολή στον Λαμιακό Τύπο..

Ε λοιπόν εγώ αθωώθηκα και είμαι πάλι εδώ. Μια αλογόμυγα στα πλευρά τους, όπως έλεγε ο Σωκράτης, για να τους ελέγχω, να τους πιέζω, να τους στηλιτεύω. Και αν γίνει και κάτι σωστό απ’ την πλευρά τους να τους επιβραβεύσω.
Σήμερα δεν θα σας κουράσω με την προσωπική μου ιστορία που άλλωστε είναι γνωστή όλα αυτά τα χρόνια. 
Φίλοι Συνεταίροι,
Το Ίδρυμά Μας δεν κατέστρεψε μόνο εμένα, αλλά και χιλιάδες άλλους Συνεταίρους βάζοντάς μας και στον Τειρεσία.
Σήμερα θέλω από αυτό εδώ το βήμα κ. Καρδάκο να μου απαντήσετε σε μερικά ερωτήματα και αφού μου απαντήσετε, ΕΣΕΙΣ κ.κ. Συνεταίροι θα αποφασίσετε τι πρέπει να ψηφίσετε στο πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης..
1ον: Είναι αληθές ότι δόθηκαν χαριστικά δάνεια απ’ την Τράπεζά μας σε Πολιτικά πρόσωπα δηλαδή δάνεια με ευνοϊκούς όρους; Παραθέτω αναρτήσεις ιστοσελίδας των Αθηνών, στις 17-4-2011 και στις 13-4-2011.
2ον: Γνωρίζετε κύριε Καρδάκο αν έχουν ασκηθεί 68 διώξεις σε μέλη των Δ.Σ. απ’ την Εισαγγελία Λαμίας και για ποια αδικήματα; Διότι κ.κ. Συνεταίροι διαπράχθηκαν απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση από υπαίτιους που διέπρατταν απάτες κατ΄ επάγγελμα και κατά συνήθεια σε βάρος του Ιδρύματός Μας από τις οποίες απάτες προξενήθηκε ιδιαίτερα μεγάλη ζημία. 

Οι απάτες αυτές κύριοι Συνεταίροι θεμελιώνονται
Α) από το ΠΟΡΙΣΜΑ της Τραπέζης της Ελλάδος και 
Β) από το ΠΟΡΙΣΜΑ του Σ.Δ.Ο.Ε (Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος). Τα Πλημμελήματα κύριοι Συνεταίροι έχουν παραγραφεί λόγω 5ετίας, αλλά υπάρχουν ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ που παραγράφονται στην 20ετία και δεν θα την γλιτώσει κανένας.

Α­γα­πη­τοί Συ­νε­ταί­ροι, 
1) Τα Μέ­λη των αμαρ­τω­λών Διοι­κή­σε­ων δα­νει­στή­κα­νε χω­ρίς φει­δώ 819.000.000 δρχ.
2) Έ­γι­ναν κα­τά συρ­ρο­ή υ­περ­βά­σεις στα Ε­γκρι­τι­κά Πι­στο­δο­τι­κά όρια και σε πολ­λές πε­ρι­πτώ­σεις χω­ρίς την έ­γκρι­ση του Αρ­μό­διου Ε­γκρι­τι­κού Κλι­μα­κί­ου.
3) Χο­ρη­γή­θη­καν υπέ­ρο­γκα δά­νεια χω­ρίς την προ­σκό­μι­ση δι­καιο­λογη­τι­κών.
4) Έ­γι­ναν υ­πε­ρεκτι­μή­σεις στις α­ξί­ες των Α­κι­νή­των.
5) Πολλά μέλη του Δ.Σ και του Ε.Σ. εκλέχτηκαν στη Διοίκηση για προσωπικό και μόνο όφελος.
6) Εκατοντάδες είναι τα Δάνεια που χορηγηθήκανε Μεροληπτικά.
7) Στην Cofiplan με Έδρα το Λουξεμβούργο χορηγήθηκε δάνειο 786.000.000 δρχ.
8) Σαραντατέσσερις (44) Συνεργαζόμενοι Δικηγόροι δεν απέστειλαν εμπρόθεσμα τα Γραμμάτια για λήψη μέτρων και έτσι παραγράφησαν μετά πάροδο τριετίας και το Ίδρυμά Μας ζημιώθηκε 507.000.000 δρχ.
9) Σε όλο αυτό το Κύκλωμα εμπλέκονται και Δημόσιες Υπηρεσίες ήτοι: Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας, τμήμα εντελλομένων πληρωμών Δημοσίων Έργων.
10) Ο Αχιλλέας Βόττας κατηγορείτε με δεκάδες Κακουργηματικές Πράξεις.
Και ερωτώ γιατί οι Διοικήσεις του Δασκαλόπουλου, αλλά και η δική σας Διοίκηση κ. Καρδάκο συγκάλυψε και συγκαλύπτει ακόμα τις Αμαρτωλές Διοικήσεις που καταστρέψανε τη μισή Φθιώτιδα.
Γιατί περιμένατε εμένα και τον κ. Μανδηλά να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση;
κ.κ. Συνεταίροι
Από τα Πορίσματα της Τ.τ.Ε. των ετών 2005 και 2006 προέκυψε ότι ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ήτοι έχει παραγραφεί η αξίωση για είσπραξη, διότι δεν δόθηκαν οι εντολές για να εισπραχθούν τα δάνεια, είτε υπάρχουν δάνεια που είναι πολύ αμφίβολη η είσπραξή τους διότι δόθηκαν χωρίς εγγυήσεις.
Φτάνει μόνο κύριοι Συνεταίροι που διώξανε τον κ. Δασκαλόπουλο από Πρόεδρο του ιδρύματός Μας; Ποιοι άλλοι είναι υπεύθυνοι και γιατί δεν έχουν λογοδοτήσει μέχρι σήμερα;
Γ) Κύριε Καρδάκο μπορείτε να μας ενημερώσετε αν αληθεύουν οι καταγγελίες για κακοδιαχείριση ή ατασθαλίες στο κατάστημα της Σ.Τ.Λ. στην Άμφισσα;
Δ) Κύριε Καρδάκο μπορείτε να μας απαντήσετε γιατί διαγράφετε παράνομα Συνεταίρους;
Ε) Μπορείτε να μας απαντήσετε κ. Καρδάκο ποίων Συνεταίρων οι οφειλές χαρακτηρίστηκαν ως επισφαλείς απαιτήσεις αξίας 5 ΔΙΣ δραχμών και ζητήθηκε από τον πρώην Πρόεδρο του ιδρύματός μας κ. Νικόλαο Δασκαλόπουλο σε Γ.Σ. να διαγραφούν;
Περιμένω τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μου και πιστεύω κ. Καρδάκο να έχετε το θάρρος να απαντήσετε ΤΩΡΑ και ΟΧΙ να αποφύγετε. Αλλάξτε τακτική, μην κρύβεστε, μην μας αγνοείτε, μην μας σνομπάρετε.

Γιατί κ. Καρδάκο απαξιείτε να απαντήσετε ακόμη και σε Εισαγγελικές παραγγελίες που σας διέτασσαν να δώσετε στοιχεία για τα δάνειά μου (παραθέτω τέσσερις Εισαγγελικές παραγγελίες);
Η σιωπή σας θα είναι ένδειξη ενοχής.
Εγώ δεν θέλω να ανακαλύψω ενόχους, θέλω να ανακαλύψω την αλήθεια.
Αν δεν απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα η ανάγνωση των πεπραγμένων της χρήσης του 2010 θα είναι ένα κείμενο δίχως σημασία.  Ένα κενό γράμμα.
Κύριοι Μέτοχοι Αν δεν απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα που έθεσα σημαίνει ότι μας θεωρούν παρείσακτους και κατώτερους.
Κύριοι Μέτοχοι ΨΗΦΙΣΤΕ σε όλα ΟΧΙ για να τους δώσουμε το μήνυμα ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ.
Κύριοι Μέτοχοι βάλτε μέσα στους φακέλους που σας έχουν δώσει το χαρτί με τη λέξη ΟΧΙ..